ERRÀTICS. CAPÍTOL 3

El tercer capítol, amb l’alumna Neus Masdeu, s’embranca en un diàleg entre ella i el Martí Sales sobre la qüestió de l’ofici. Quins oficis tenim per necessitat i quins aspirem a tenir per vocació? Quins oficis ens venen “donats” per les nostres circumstàncies vitals? La manera com ens anem construint un itinerari acadèmic, fent tastets d’aquí i d’allà, pot semblar d’entrada discontinu i sense massa estratègia. Però en el món de les disciplines artístiques i del disseny, les anades i vingudes sobre “allò que vull ser” i de quina manera esdevenir-ho, no només enriqueixen la trajectòria personal, sinó que possiblement estan en l’essència de la formació mateixa i en com entenem aquest ofici.

ERRÀTICS. Capítol 3: Només estic collint més preguntes