ERRÀTICS. CAPÍTOL 3

El tercer capítol, amb l’alumna Neus Masdeu, s’embranca en un diàleg entre ella i el Martí Sales sobre la qüestió de l’ofici. Quins oficis tenim per necessitat i quins aspirem a tenir per vocació? Quins oficis ens venen “donats” per les nostres circumstàncies vitals? La manera com ens anem construint un itinerari acadèmic, fent tastets d’aquí i d’allà, pot semblar d’entrada discontinu i sense massa estratègia. Però en el món de les disciplines artístiques i del disseny, les anades i vingudes sobre “allò que vull ser” i de quina manera esdevenir-ho, no només enriqueixen la trajectòria personal, sinó que possiblement estan en l’essència de la formació mateixa i en com entenem aquest ofici.

ERRÀTICS. Capítol 3: Només estic collint més preguntes

El primer capítol de la sèrie ERRÀTICS, titulat “Sense cap pena ni càstig”, ens ajuda a explorar l’actitud vital de les persones que es dediquen a la creació i de quina manera s’adquireix l’estat d’alerta necessari per desenvolupar aquest ofici. 

En el segon capítol d’ERRÀTICS l’exalumne Joan Manel Pérez Maldonado recorda de la mà d’en Martí Sales els processos alternatius d’aprenentatge a Massana. Coincidiran en que compartir amb companys i professors interessos i curiositats fora de l’aula, en llocs de trobada tan ocasionals i inversemblants com autèntics, també és una peça clau en la formació i el creixement.

ERRÀTICS. Capítol 2: Aplacant complexos d’entrada