Construcció de peces modulars amb motlles d’escaiola i porcellana colada

Aquest curs és totalment pràctic, introduirem el concepte de reproducció múltiple i construcció modular, amb porcellana.

Treballarem motlles d’escaiola senzills i farem reproduccions amb porcellana, entenent el comportament d’aquests materials.

Programa del curs

Objectius

L’objectiu és conèixer els conceptes bàsics del comportament de l’escaiola, (“partage”, tipus d’encofrats, tipus d’encaixos) els requisits tècnics que són necessaris per a fer reproduccions amb èxit i entendre les peculiaritats de la porcellana colada.

Aprendre la tècnica per fer composicions modulars amb porcellana colada.

Continguts

 • Conceptes bàsics del comportament de l’escaiola.
 • Realitzar motlles senzills per fer reproduccions múltiples amb porcellana.
 • Conèixer la porcellana colada i com realitzar peces modulars amb ella.
 • Metodologia i planificació del treball per a obtenir resultats òptims.

Metodologia

A partir d’uns models senzills triats entre totes, en traurem els motlles i en farem reproduccions múltiples amb porcellana. Després cadascú farà les seves composicions amb les reproduccions que més li agradin, aprenent a enganxar i manipular les peces de porcellana per fer-ne objectes/escultures.

Criteris d’Avaluació

Al final del curs, cada alumne haurà de presentar un projecte amb tot el procés i les peces acabades, siguin utilitàries, joies o escultures. En aquesta presentació serà important que independentment dels resultats, els conceptes estiguin ben entesos.

Sobre aquest projecte s’avaluarà:

 • L’assimilació de conceptes bàsics.
 • La resolució tècnica.
 • El nombre d’objectes.
 • La resolució conceptual.
 • La presentació.
 • L’actitud i l’esforç.

Bibliografia

Bibliografia

 • ROS I FRIGOLA, Maria Dolors. Ceràmica artística. Parramón ediciones, S.A. Barcelona, 2005
 • CHAVARRIA, Joaquim. Aula de cerámica Moldes. Parramón ediciones S.A Barcelona, 1999
 • MATTISON, Steve. Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas. Editorial Blume, Barcelona, 2004
 • BIRKS, Tony. Guía completa del ceramista. Editorial Blume, Barcelona, 1995

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.