Construcció de peces modulars amb motlles d’escaiola i porcellana colada

Aquest curs és totalment pràctic, introduirem el concepte de reproducció múltiple i construcció modular, amb porcellana.

Treballarem motlles d’escaiola senzills i farem reproduccions amb porcellana, entenent el comportament d’aquests materials.

Programa

Objectius

L’objectiu és conèixer els conceptes bàsics del comportament de l’escaiola, (“partage”, tipus d’encofrats, tipus d’encaixos) els requisits tècnics que són necessaris per a fer reproduccions amb èxit i entendre les peculiaritats de la porcellana colada.

Aprendre la tècnica per fer composicions modulars amb porcellana colada.

Continguts

 • Conceptes bàsics del comportament de l’escaiola.
 • Realitzar motlles senzills per fer reproduccions múltiples amb porcellana.
 • Conèixer la porcellana colada i com realitzar peces modulars amb ella.
 • Metodologia i planificació del treball per a obtenir resultats òptims.

Metodologia

A partir d’uns models senzills triats entre totes, en traurem els motlles i en farem reproduccions múltiples amb porcellana. Després cadascú farà les seves composicions amb les reproduccions que més li agradin, aprenent a enganxar i manipular les peces de porcellana per fer-ne objectes/escultures.

Criteris d’Avaluació

Al final del curs, cada alumne haurà de presentar un projecte amb tot el procés i les peces acabades, siguin utilitàries, joies o escultures. En aquesta presentació serà important que independentment dels resultats, els conceptes estiguin ben entesos.

Sobre aquest projecte s’avaluarà:

 • L’assimilació de conceptes bàsics.
 • La resolució tècnica.
 • El nombre d’objectes.
 • La resolució conceptual.
 • La presentació.
 • L’actitud i l’esforç.

Bibliografia

Bibliografia

 • ROS I FRIGOLA, Maria Dolors. Ceràmica artística. Parramón ediciones, S.A. Barcelona, 2005
 • CHAVARRIA, Joaquim. Aula de cerámica Moldes. Parramón ediciones S.A Barcelona, 1999
 • MATTISON, Steve. Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas. Editorial Blume, Barcelona, 2004
 • BIRKS, Tony. Guía completa del ceramista. Editorial Blume, Barcelona, 1995
Tema:
Docent

Rosa Cortiella www.rosacortiella.com
Instagram: @rosacortiella
Facebook: @RosaCortiellaCeramics
Vimeo: vimeo.com/rosacortiella

Número d'hores
60h
Dates
28.2.20–19.6.20
Dies
divendres
Horari
16:00h–20:00h
Nivell
mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA/ES
Condicions d'accés

Curs pràctic dirigit a creatius, estudiants o professionals, interessats en l’escultura, la ceràmica, el disseny de producte i l’escultura.

Requisits: l’alumnat ha de tenir nocions del treball amb fang i l’escaiola, és un curs molt adaptable a diferents nivells.

Màxim d'alumnes
10
Preu
500 + 100€ d’inscripció