Comissió de Convivència del Consell de Centre de l’Escola Massana

La Comissió de Convivència del Consell de Centre de l’Escola Massana vetlla per recollir els conflictes que es puguin donar entre els membres de la comunitat educativa.

Actualment aquesta comissió està integrada pels següents membres del Consell de Centre: Carles Ferrer, Elisabet Insenser, Aleix Mulet, Montse Alabau i Clara-Iris Ramos. El lloc que ocupa l’alumnat està vacant.

Ens hauríem d’alegrar que, per difícil i traumàtic que sigui en moltes ocasions, casos d’abús de poder i d’assetjament durant anys silenciats estiguin sortint a la llum en institucions de tota mena. Cal traslladar tots i cadascun d’aquests casos a l’òrgan pertinent per ser tractats. Per fer-ho, el correu convivencia@escolamassana.cat recull de manera confidencial qualsevol informació al respecte.

Per tal de tractar i determinar els abusos cal iniciar un procés de denúncia. En aquest sentit, una insinuació o acusació genèrica a les xarxes socials o canals informals no engega automàticament i per si sol aquest procediment. Qui eleva la denúncia al Departament d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona pot ser la persona abusada o qualsevol intermediari amb el seu consentiment exprés i informat. Podeu consultar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe a:

Ajuntament de Barcelona - Protocol assetjament sexual.pdf