Art després d’Internet: De l’arxiu virtual a l’objecte físic

El sorgiment de la World Wide Web va significar l’entrada d’Internet al públic en general a principis dels anys noranta. Aquest fet històric va permetre el naixement de noves formes artístiques que van desenvolupar-se en espais virtuals, continuant el camí de desmaterialització de l’obra d’art que havia començat dues dècades abans. Cap a la segona dècada del segle XXI s’inicia un procés de tornada a la materialització de l’obra, però ara a partir de continguts i materials extrets de la galàxia Internet. En aquest curs farem un recorregut del procés de desmaterialització i regrés a l’objecte físic, amb la intenció d’entendre teòricament aquest fenomen i de posar en pràctica la teoria en un projecte pràctic.  

El curs tindrà una part teòrica i una part pràctica. En la primera s’exposaran els conceptes bàsics de l’art en l’era dels mitjans de comunicació i d’Internet, analitzant les característiques de les tendències fonamentals. En la segona part l’alumnat portarà a terme un projecte d’obra artística en format físic a partir de temàtiques o continguts extrets d’Internet, utilitzant la perspectiva, temes i materials que s’hagin vist en la part teòrica del curs. 

Programa del curs

1. Objectius

 • Adquirir una perspectiva històrica general de la trajectòria de l’art vinculat als mitjans de comunicació i Internet.
 • Comprendre els conceptes bàsics relacionats amb les pràctiques artístiques a Internet.
 • Analitzar les obres artístiques vinculades a Internet extraient les seves característiques fonamentals.
 • Conèixer i identificar les diverses tendències artístiques vinculades a Internet.
 • Dissenyar teòricament un projecte artístic a partir de temes o materials digitals preexistents.
 • Establir una idea o concepte que dirigeixi el projecte artístic.
 • Seleccionar materials, missatges o temàtiques adequades a la idea.
 • Desenvolupar un projecte artístic.

2. Continguts

2.1 Part teòrica

Introducció: realitat física i virtual en l’art

La desmaterialització de l’obra d’art

 • Característiques de l’obra d’art en la modernitat
 • Ruptura de les avantguardes històriques
 • Desplaçament de l’objecte físic cap a l’acció: performance
 • De l’objecte a la idea: art conceptual.

La comunicació com a fenomen artístic

 • Mail Art
 • New Media Art

Internet Art: l’arxiu virtual

 • Comunitats online
 • Net.art
 • Net.art 2.0

Art-després-d’Internet: l’objecte físic i l’univers digital

2.2. Part Pràctica

La importància del concepte en l’obra d’art.

Selecció i elaboració de la idea.

Disseny del projecte: materials i mitjans.

Adquisició i manipulació de materials i mitjans.

Disseny de presentació i finalització de projecte.

Elaboració de la memòria.

Exposició dels projectes.

3. Metodologia

 • Exposició teòrica de continguts amb material multimèdia (imatge, audio, vídeo i web).
 • Exercicis i recerques pràctiques vinculats als continguts.
 • Desenvolupament del projecte personal o col·lectiu.

4. Avaluació

 • Assistència a classe. Mínim 80% del total de les sessions.
 • Lliurament i desenvolupament dels treballs. El projecte pràctic haurà de ser presentat amb una memòria que justifiqui el projecte en relació a la part teòrica.

Bibliografia

 • KHOLEIF, O. (2017). You Are Here. Art After the Internet. Manchester: Home.
 • KHOLEIF, O. (2018), Goodbye World! Looking at Art in the Digital Age. Berlin: Sternberg.
 • MEIXNEROVÁ, M. (ed.) (2014). #mm net art. Olomauc: Pastiche Filmz.
 • OLSON, M. (2014). Arte PostInternet. México: COCOM.
 • PRADA, J.M. (2015) Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes sociales. Madrid: Akal.
 • RODRÍGUEZ IBÁÑEZ, M. (2012). Cómo la Red ha cambiado el arte. Gijón: Trea.

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.