Talla de pedra i fusta

Es pretén introduir a l’alumne que s’inicia o l’alumne que vol seguir aprofundint en la sevaformació en la talla de pedra o fusta des d’una perspectiva moderna i contemporània.
Realitzant una escultura, gaudint del suport d’un professor especialitzat i l’utillatge que ofereix el taller de l’Escola. Es treballarà amb pedra alabastre o pedra sorrenca i fustes mig dures i toves, sempre a partir d’una maqueta en argila que es realitzarà els primers dies de classe.
Aquest és un taller principalment tècnic on s’aprofundeix en la correcta resolució dels treballsperò es fa un especial èmfasi en la recerca creativa i personal de l’alumne.

Programa

 • S’estudiarà el dibuix de les primeres idees.
 • Es prepararan maquetes en argila per poder analitzar la forma i concebre una idea ben claradel volum que es vol realitzar en el material definitiu. També s’estudiarà la forma adequada percada matèria.
 • Plantejament de traspàs i còpia a la pedra o la fusta de la maqueta.
 • Talla directa en alabastre o en pedra sorrenca o fusta mig dura i tova, segons un modeld’inspiració pròpia per part de l’alumne/a, que permeti una progressiva introducció de la tècnicade talla i treball manual.

1. Objectiu

Aquest curs va dirigit als alumnes d’art, escultors i persones interessades en introduir-se i/oampliar els seus coneixements en la pràctica de la talla de l’escultura en pedra i/o fusta des d’una perspectiva moderna i contemporània.

Ens proposem que la persona interessada adquireixi solvència i autonomia en la realització icreació d’una escultura en pedra o fusta, o en ambdós materials. Fent especial èmfasis enl’aplicació tècnica dels procediments de sostracció i acabat que requereixen els materials iconsolidant-los amb la informació teòrica adient (tipus d’eines, materials, ergonomia, higiene iseguretat en el treball, etc).

2. Continguts

 • Valoració dels esbossos.
 • Realització i anàlisi de les maquetes.
 • Realització d’un pla en el bloc de pedra o fusta (base de l’escultura).
 • Plantejament de sostracció de la matèria.
 • Desbast.
 • Modelat (Anar ajustant la forma segon la maqueta).
 • Acabats.
 • Poliments i textura.

3. Metodologia

L’objectiu és que l’alumne realitzi en el llarg del curs una escultura i que vagi agafant lapràctica d’esculpir i guanyant confiança en el procés sostractiu de la matèria i aprendre lespossibilitats que tenen els materials. La pedagogia personalitzada fa que l’alumne, a part d’adquirir coneixements tècnics, puguiaprofundir en la pràctica de la seva creació personal.

4. Criteri d’Avaluació

En els exercicis es valorarà l’aplicació del procés, la creativitat, l’aproximació de l’obra realitzada a la proposta, i en resum la coherència resultant de tot el procés.

Tots les exercicis tenen una preeminència pràctica, per tant, la manera de comprovar si s’ha assolit l’aprenentatge, queda reflectit en la realització i presentació del treball.

Pel tipus de treball de caire individual, no és possible fer exercicis en grup, per tant, no es pot avaluar d’aquesta manera, però es tindrà en compte l’actitud de col·laboració y participació, que els alumnes puguin tenir en les activitats generals de la classe.

Bibliografia

 • CAMÍ-SANTAMERA: La escultura en piedra. Ed. Parramon, Barcelona 2000.
 • CAMÍ-SANTAMERA: La TALLA escultura en madera. Ed. Parramon, Barcelona 1999
 • WITKOWER, Rudolf: La escultura procesos y principios. Ed, Alianza, 1980
 • MAYER, Ralph: Materiales y técnicas del arte, Ed. Hermann blume 1993
 • MIDGLEY, Barry: Guía completa de la escultura, Ed. Hermann Blume, 1982
 • MARTÍNEZ PRADES, J. Antonio: Los canteros medievales. Ed. Akal, 1998
Docent

Toshie Itabashi - www.toshieitabashi.com

Número d'hores
60h
Dates
8.11.17–7.3.18
Dies
Dimecres
Horari
16.30–20.30h
Nivell
iniciació i mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

Està dirigit a tots aquells alumnes interessats en introduir-se oseguir-se formant en el coneixement i en la pràctica de la talla de fusta i pedra des d’una perspectiva moderna i contemporània.
Requisits: Poder expressar les seves idees en un dibuix (esbossos).

Màxim d'alumnes
10
Preu
506€ + 100€ d’inscripció