Proves d'accés

Convocatòria ordinària 2017-18
(part comuna i part específica)

Inscripció a les proves d’accés

20-29.3.17. A partir de les 9.00h

Pagament de la taxa

Fins al 30.3.17, abans de les 22.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 24.5.17

Presentació de la documentació complementària al centre examinador

25-27.4.17. Horari: 10.00-13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 28.4.17

Part comuna de la prova

17.5.17

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00-18.00h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana

18.00h Descans

18.30-20.30h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Part especifica de la prova

18.5.17

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00-19.00h Part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 26.5.17

Termini per presentar reclamacions al centre

29-31.5.17. Horari: 10.00-13.00h

Qualificacions definitives

A partir de l’1.6.17

Lliurament de certificats al centre

A partir de l’1.6.17

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Presentació de les sol·licituds, no més tard de les 12.00h del 19.5.17

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 22.5.17

Prova: 24.5.17 a les 9.30h (part comuna) i a les 16.00h (part específica)

Convocatòria extraordinària 2017-18
(part específica)

Inscripció a la prova d’accés

30.5.17-2.6.17. A partir de les 9.00h.

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 6.6.17

Presentació de la documentació addicional al centre examinador

7-9.6.17. Horari: 10.00-13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

No més tard del 14.6.17

Part especifica de la prova

15.6.17

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30-12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 23.6.17

Termini per presentar reclamacions al centre

27-29.6.17. Horari: 10.00-13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 30.6.17

Lliurament de certificats al centre

A partir del 30.6.17

 

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que contè aquesta publicació.

Entrevistes

  • Durant i després de la prova específica els professors dels cicles faran entrevistes personals als aspirants que tinguin interès.
  • A les entrevistes és optatiu si voleu aportar un dossier de presentació amb imatges de treballs realitzats.
  • Les entrevistes no són obligatòries per superar la prova però aporten dades dels aspirants i podeu resoldre dubtes que tingueu.

Enllaços

Informació Proves

Inscripció a la prova 

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2017.