Proves d’accés

CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA 2018–19
(PART COMUNA I PART ESPECÍFICA)

Inscripció a les proves d’accés

13–22.3.18. A partir de les 9.00h

Pagament de la taxa

Fins al 23.3.18, abans de les 22.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 19.4.18

Presentació de la documentació al centre

20–24.4.18. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 26.4.18

Part comuna de la prova

16.5.18

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00–18.00h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana

18.00h Descans

18.30–20.30h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Part especifica de la prova

17.5.18

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00–19.00h Part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 29.5.18

Termini per presentar reclamacions al centre

30.5.18–1.6.18. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 5.6.18

Lliurament de certificats al centre

A partir del 5.6.18

CONVOCATÒRIA D’INCIDÈNCIES

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Presentació de les sol·licituds, no més tard de les 12.00h del 22.5.18

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 23.5.18

Prova: 24.5.18 a les 9.30h (part comuna) i a les 16.00h (part específica)

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA 2018–19
(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

4–8.6.18. A partir de les 9.00h.

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 12.6.18

Presentació de la documentació al centre 

13–15.6.18. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 19.6.18

Part especifica de la prova

21.6.1

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30–12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 26.6.18

Termini per presentar reclamacions al centre

27–29.6.18. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

No més tard del 2.7.18

Lliurament de certificats al centre

No més tard del 2.7.18

CONVOCATÒRIA SETEMBRE 2018–19
(PART ESPECÍFICA)

Inscripció a la prova d’accés

3–7.9.18. A partir de les 9.00h.

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 10.9.18

Presentació de la documentació al centre 

12–14.9.18. Horari: 10.00–13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 18.9.18

Part específica de la prova

19.9.18

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16–19h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 21.9.18

Termini per presentar reclamacions al centre

25–27.9.18. Horari: 10.00–13.00h

Qualificacions definitives

No més tard del 28.9.18

Lliurament de certificats al centre

No més tard del 2.10.18

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que conté aquesta publicació.

NORMATIVA

RESOLUCIÓ ENS/3010/2017, de 22 de desembre, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2018.