Proves d'accés

Inscripció a les proves d’accés 2017-2018

Convocatòria ordinària
(part comuna i part específica)

Inscripció a les proves d’accés

20-29.3.17. A partir de les 9.00h

Pagament de la taxa

Fins al 30.3.17, abans de les 22.00h

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 24.5.17

Presentació de la documentació complementària al centre examinador

25-27.4.17. Horari: 10.00-13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

A partir del 28.4.17

Part comuna de la prova

17.5.17

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00-18.00h Primer bloc: llengua catalana i llengua castellana

18.00h Descans

18.30-20.30h Segon bloc: llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques o història

Part especifica de la prova

18.5.17

15.30h Verificació de la identitat dels aspirants

16.00-19.00h Part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 26.5.17

Termini per presentar reclamacions al centre

29-31.5.17. Horari: 10.00-13.00h

Qualificacions definitives

A partir de l’1.6.17

Lliurament de certificats al centre

A partir de l’1.6.17

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la convocatòria ordinària per causes de força major que cal acreditar documentalment.

Presentació de les sol·licituds, no més tard de les 12.00h del 19.5.17

Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 22.5.17

Prova: 24.5.17 a les 9.30h (part comuna) i a les 16.00h (part específica)

Convocatòria extraordinària
(part específica)

Inscripció a la prova d’accés

30.5.17-2.6.17. A partir de les 9.00h.

Llista provisional d’admesos i exclosos

A partir del 6.6.17

Presentació de la documentació addicional al centre examinador

7-9.6.17. Horari: 10.00-13.00h

Llista definitiva d’admesos i exclosos

No més tard del 14.6.17

Part especifica de la prova

15.6.17

9.00h Verificació de la identitat dels aspirants

9.30-12.30h Prova de la part específica

Qualificacions provisionals

A partir del 23.6.17

Termini per presentar reclamacions al centre

27-29.6.17. Horari: 10.00-13.00h

Qualificacions definitives

A partir del 30.6.17

Lliurament de certificats al centre

A partir del 30.6.17

Material proves d’accés

Descarregar el llistat

1. Cultura Audiovisual

 • Paper Din-A4 blanc i retolador o bolígraf.
 • Paper suport blanc Din-A3 adequat a la tècnica d’expressió escollida.
 • Papers per a fer esbossos.
 • Llapis de grafit de diferents dureses i/o retoladors de colors.
 • Es pot fer servir qualsevol tècnica, sempre que porteu els materials necessaris (gouache, retolador, aquarel·la, llapis de color, ceres, acrílic, collage) I no n’hi hagin problemes d’assecatge o de fixació (si, per exemple, féssiu servir carbonet).
 • Revistes i diaris amb fotografies per a retallar.
 • Tisores i barra adhesiva.

2. Volum

 • Llapis, bolígraf
 • 1 cartró-ploma Din-A4
 • Diferents tipus de cartró, cartolina i papers (varis gramatges, textures, tons...)
 • Barilles rígides de fusta o plàstic (secció quadrada o rodona màxim 1cm.)
 • Cordill
 • Regle i escaire
 • Filferro
 • Cinta adhesiva (celo vegetal…)
 • Adhesiu ràpid (tipus Loctite, Imedio…)
 • Tisores
 • Cúter
 • Bolígraf, retoladors, llapis

3. Dibuix Tècnic

 • Fulls de paper DIN A3 blanc, tipus Basic prim
 • Llapis o portamines de duresa 2H i HB
 • Goma d’esborrar
 • Regle mil·limetrat
 • Escaire
 • Cartabó
 • Compàs

4. Dibuix Artístic

 • Paper Din-A3 blanc, tipus Basic prim
 • Goma d’esborrar
 • Llapis de grafit de duresa 3H, 2B,HB
 • Fixador per als llapis de grafit
 • Paper Din-A2, min. 150gr, adequat per a tècniques seques (ex. tipus Canson)
 • Paper per a fer esbossos
 • Llapis de grafit de diferents dureses
 • Llapis de colors
 • Retoladors de colors

L’Escola Massana i el CEB es reserven el dret a modificar la informació que contè aquesta publicació.

Atenció/ Important

 • Durant i després de la prova específica els professors dels cicles faran entrevistes personals als aspirants que tinguin interès.
 • A les entrevistes és optatiu si voleu aportar un dossier de presentació amb imatges de treballs realitzats.
 • Les entrevistes no són obligatòries per superar la prova però aporten dades dels aspirants i podeu resoldre dubtes que tingueu.

Enllaços

Informació Proves

Inscripció a la prova 

Normativa

RESOLUCIÓ ENS/182/2017, de 3 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2017.