Pintura: El retrat i les representacions del rostre

L’aprenentatge de la pintura a partir de la representació del rostre humà. El coneixement dels materials i la tècnica de la pintura a l'oli. La comprensió del esquemes visuals per a la construcció del retrat. La representació dels volums del rostre a partir de l'anàlisi visual dels valors de la llum. Estudi de l’expressió individual en el retrat. L'expressió de les emocions: el rostre en moviment. El retrat a partir de la fotografia. El retrat amb model del natural. L'autoretrat. Exercicis d'estil. La pràctica de taller es complementarà amb referències teòriques i bibliogràfiques i la visualització de diapositives i audiovisuals sobre el retrat en la pintura.

Programa

1. Objectius

L'objectiu del curs és generar un procés d’aprenentatge en la pintura del retrat, l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència pictòrica la singularitat d’un rostre. Es treballaran les estratègies de representació i la comprensió del esquemes visuals per obtenir la semblança fomentant també la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixés i les convencions pròpies de la pintura de gènere, aquí el retrat ens interessa com una experiència enriquidora que afavoreixi una recerca pictòrica personal. 

2. Continguts

El coneixement de les eines i els materials de la pintura
Introducció i explicació de les característiques dels diferents suports, els tipus de pinzells , els pigments i la paleta dels colors a l’oli, els seus diluents i aglutinants, els accessoris i la neteja del material.

La construcció del rostre
La representació del rostre i la recerca de la semblança a partir de l'estudi de les seves proporcions: introducció al mètode de dibuix en les tres posicions bàsiques.

L’estudi dels valors de la llum
Aprendre a representar el volum del rostre pel contrast de llums i ombres: la construcció tonalmitjançant els valors de la llum. Els colors del gris. Treballs pictòrics a partir de fotografies en blanc i negre.

Els tons del color
Introducció a la teoria bàsica del color: el cercle cromàtic i els colors complementaris. Les qualitats del color. La mescla dels colors. Exercicis a partir de fotografies en color.

Estudi de les expressions del rostre humà
Des de la pintura, l'escultura o el vídeo, els artistes s'han sentit fascinats per les expressions de les passions de l'ànima: artistes com Le Brun, F. X. Messerchsmidt o Bill Viola han dedicat les seves recerques a l'estudi de les expressions del rostre humà. Al seu vídeo Six heads, Bill Viola explora les emocions més bàsiques a partir de les expressions canviants d'un rostre. Farem un estudi pictòric a partir dels fotogrames d'aquest vídeo tenint en compte també als seus il·lustres antecessors. 

L'autoretrat
Estudi de la pròpia aparença a partir del reflex en el mirall. Exercici de reconeixement del propi rostre a partir de la tècnica pictòrica.

El retrat amb model del natural
Anàlisi de la percepció visual: la interpretació de les tres dimensions i la seva representació sobre el plànol. L'aprenentatge d'una mirada sintètica: la valoració i elecció dels trets essencials del rostre. La il·luminació i l'elecció del punt de vista. La presencia física del model i el cara a cara en el retrat.

Memòria del rostre
Exercici de memorització visual a partir dels estudis previs del model fets del natural, pintarem el retrat sense la presencia física del model. Evocació plàstica del rostre a partir de la seva absència.

La teoria
Tot i que el taller es presenta en la seva dimensió pràctica, també es tindrà en compte la dimensió intel·lectual de la pintura. Es donarà una amplia bibliografia i es fomentarà la participació activa dels alumnes en la lectura i els comentaris de textos. Les idees de representació, identitat i alteritat  com a conceptes centrals en el retrat actual.

Audiovisual
Visionat de diapositives dels mestres del retrat actual i de films documentals sobre el retrat en la pintura amb introducció i comentaris del professor 

3. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del professor consisteix en l’escolta, l’observació i l’assessorament individual de cada alumne per desenvolupar el seu potencial pictòric personal. 

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l'assistència a classe, l'interés i la motivació mostrats per l’alumne així com la comprensió i el desenvolupament personal en el procés d'aprenentatge de la pintura.

Bibliografia

 • Arnheim, Rudolf,  Arte y percepción visual. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
 • Bailly, Jean-Cristophe: La llamada muda. Akal Ediciones, Madrid, 2001.
 • Berger, John, El tamaño de una bolsa. Taurus Ediciones, Madrid 2004.
 • CLAIR, Jean, Elogio de lo visible. Seix Barral, Barcelona, 1999.
 • GIACOMETTI, Alberto, Escritos. Editorial Síntesis, Madrid, 2009.
 • Gombrich, Ernst H. , Arte e ilusión. Phaidon, London, 2008.
 • Lord, James, Retrato de Giacometti. Antonio Machado Libros, Madrid, 2002.
 • Martínez-Artero, Rosa, El retrato. El sujeto en el retrato. Montesinos, Barcelona, 2004.
 • Matisse, Henri, Escritos y consideraciones sobre el arte. Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • Merleau-Ponty, Maurice, El ojo y el espíritu. Editorial Trotta, Madrid, 2013.
 • Nancy, Jean-Luc, La mirada del retrato. Amorrortu Editores, Madrid, 2007.
 • Pedrola, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 2004.
 • Sylvester, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Polígrafa Ediciones, Barcelona 2009.
 • Todorov, Tzvetan, Elogio del individuo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2006.
 • Van Gogh, Vincent, Cartes a Theo, Tres i quatre, València, 2010.
 • VV. AA. , Bill Viola. Las Pasiones. Fundació Caixa de Pensions, Madrid, 2005.
 • VV. AA. , Interfaces. Retrato y comunicación. La Fábrica Ediciones, Madrid, 2011.
Docent

Josep Maria Cabané - www.jmcabane.com

Número d'hores
60h
Dates
30.10.17–23.2.18
Dies
Dimarts
Horari
16.30–20.30h
Nivell
iniciació - mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

tot tipus d’alumnes que tinguin els coneixements bàsics del dibuix.
Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). Enviar del 1 al 16 de setembre del 2017 a: permanent@escolamassana.es

Màxim d'alumnes
15
Preu
590 + 100€ d’inscripció