Ceràmica: llar de flors, procés de disseny de l’escultura funcional

La història de la ceràmica japonesa, així com el desenvolupament de l’artesania japonesa, tenen una estreta vinculació amb la cultura com l’Ikebana( art floral) , el ceremònia de te, o la gastronomia, etc.

El gerro per flors és una peça utiritària però alhora és un element que forma part d’una obra de l’Ikebana. El material, la forma, el dibuix, el color, la textura són importants per l’harmonia de l’art efimer. Quan es posen les flors al gerro aquest ja no és una peça utilitària, es converteix en una escultura integrada amb flors.

En aquest sentit, el procés de disseny de l’escultura funcional és un bon exercici de creació i té un propòsit determinat.

Programa del curs

1. Objectius

L’almune podrà adquirir els coneixements conceptuals necessaris per desenvolupar aspectes creatius individuals amb els coneixements històrics de les tècniques.

2. Continguts

 • El disseny ornamental i la forma

  Analitzar el procés de transformació de la naturalesa, els simbols i els motius tradicionals. Observar un element i extreure’n les caractaristiques essencials. Recerca de la forma adecuada per als objectius de la peça dissenyada i les possibilitats que permeten una tècnica especifica.

  Dissenyar uns motius ornamentals per aplicar a la ceràmica.

  Utilitzar diversos mètodes com el collage, la papiroflèxia, la cal·ligrafia, etc.

 • Tècniques d’aplicació decorativa
  Talla, incrustació ,Mishima, engalba, Hakeme, esmalt

 • Tècniques de creació de formes
  Modelat, xurros, làmina, TATARA, Kurinuki

 • Cocció dels diferentes tècniques

 • Teoria d’art efimer i la demostració de l’Ikebana

3. Metodologia

 • Projectes de disseny ornamental
 • Projectes de disseny utilitari i escultura
 • Exercicis pràctics
 • Classes teòriques, material multimedia (diapositives i videos).

4. Avaluació

 • Assistència i puntualitat a la classe
 • Lliurament i desenvolpament dels treballs
 • Respecte dels companys que comparteix l’aula, a les eines, a les maquines i al mediambient

Bibliografia

 • ROS I FRIGOLA Maria Dolors, CERÁMICA ARTÍSTICA
  Parramón ediciones,s.a. Barcelona, 2005
Docent

Yukiko Murata
https://llardeyukiko.blogspot.com
https://www.instagram.com/llardeyukiko

Número d'hores
60h
Dates
4.10.21–14.2.22
Dies
Dilluns
Horari
16.30–20.30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Condicions d’accés al curs: El curs està dirigit a aquelles persones que estiguin interessades en el disseny i vulguin aprendre les tècniques i el llenguatge de la ceràmica . No es necessari el domini de les tècniques bàsiques artesanals d’aquest material.

Màxim d'alumnes
10
Preu
496€ + 9€ assegurança + 100€ d’inscripció
TOTAL 605€