Vitralls. Introducció a la vidriera artística contemporànea

 • Introduir la tècnica tradicional del vitrall artístic, per culminar en una creació pròpia.
 • Adquirir coneixements bàsics d’origen i funció del vitrall en la seva història.
 • Composició dels materials, vidre i plom. Així com eines especifiques i ús de les mateixes.
 • Experimentar i investigar els materials i procediments, per al disseny i construcció d’una vidriera emplomada a mida.
 • Acabat i instal·lació.
 • Explorar la diversitat d’àmbits i camps creatius que es poden aplicar en aquest ofici.

Programa del curs

1. Objectius

 • Introducció històrica i teòrica del vitrall contemporani.
 • Excursió pel centre històric, per visualitzar vidrieres artístiques de Barcelona.
 • Conèixer materials. Exercici de composició.
 • Plantejament de proposta amb croquis, dibuixos a escala i patrons a mida real.
 • Presa de contacte amb eines, procediments, postures de treball i mesures de seguretat en el taller.
 • Introducció a la pintura a foc de grisalla i esmalts sobre vidre.
 • Realització pràctica del vitrall.

2. Continguts

 • Valoració i viabilitat del projecte en temps i espai
 • Composició i combinació del vidre
 • Mecanitzat de diferents perfils de plom i integració a la composició
 • La soldadura d’estany
 • Textures, pàtines i acabats de plom
 • Masillat i neteja de la vidriera
 • Tècniques d’instal·lació i durabilitat de la vidriera

3. Metodologia

L’objectiu és que a la llarga de les 30 hores s’arribi a la comprensió, projecció i realització d’una vidriera emplomada, o un projecte que contingui una vidriera emplomada. Tenint en compte el llenguatge de la llum i la matèria.

4. Criteris d’avaluació

 • Culminació de la proposta.
 • Respecte als materials, al taller i els companys.
 • Condicions materials necessàries per al funcionament del curs.
 • Assistència al 80% de les classes

Bibliografia

 • Nieto Alcaide, Víctor. La luz, símbolo y sistema visual: El espacio y la luz en el arte gótico y del renacimiento. Cátedra, Madrid 1978.
 • Valldepérez, Pere. El vitral: La técnica, el arte y la restauración de los vitrales (Arte y Oficios). Parramon, Barcelona 2010.
 • Moor, Andrew. Contemporary Stained Glass Paperback. Mitchell Beazley, London 1994

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.