Torn: Exploració des de l’ofici (nous canvis en aquest curs)

El torn en ceràmica és una tècnica de les diferents que poden ser emprades, com el modelat, extrusió o terrajería. L’alumnat, coneixedor de les tècniques bàsiques, desenvoluparà processos experimentals amb el torn i el moviment. S’aprendrà a generar sistemes d’experimentació que puguin desencadenar en col·leccions o sèries d’objectes amb sentit y cohesió. L’aula es traduirà en un laboratori d’idees en el qual es desenvoluparan propostes personals espe­cífiques on la capacitat d’experimentació i resultat tècnic hauran de mantenir un equilibri. Com a resultat final, cada alumne arribarà a compartir diferents proves sense consolidar amb una selecció cuita i finalitzada.

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu principal d’aquest curs serà aprendre a utilitzar aquesta tècnica tradicional com a punt de partida per ex¬perimentar i arribar a processos o resultats inesperats amb una certa riquesa tècnica i formes atractives, dins de les possibilitats de cada nivell.

2. Continguts

A través d’aquestes tècniques d’experimentació s’arribarà a la realització de volums més complexos, com a formes tancades, dobles parets o encaixos. Es podrà accedir a tècniques de retornejat i posteriors si els projectes ho requereixen.

Les formes tradicionals serviran per desenvolupar noves visions o interpretacions de les mateixes. El resultat dels treballs de l’aula constituirà un assortiment ric i fresc de les diferents possibilitats d’una tècnica lligada al passat.

3. Metodologia

A partir de l’estudi de les tècniques tradicionals i les diferents propostes existents en els àmbits creatius antics i con¬temporanis, s’iniciaran camins personals experimentació pràctica y conceptual que arribaran a un projecte o peça final.

Al llarg del curs es plantejaran breus exercicis grupals que ajudaran a estimular la generació d’idees i noves vies de desenvolupament a l’aula. Quan aquests processos creatius hagin de finalitzar en una peça, es farà un estudi de las mateixes per determinar, entre uns altres, el seu pes i procés de producció òptims.

4. Criteris d’avaluació

Es realitzarà un seguiment personalitzat de l’alumnat, oferint l’assistència necessària per als diferents nivells i ritmes d’aprenentatge.

Es valorarà la predisposició i interès per la recerca.

Es valorarà la capacitat de progrés autònom. Tot ofici requereix un compromís, disciplina i responsabilitat en l’ús del material i les instal·lacions.

Tractant-se d’una tècnica que requereix d’anys d’aprenentatge, es valorarà la capacitat de motivació i dedicació així com l’assistència mínima d’un 80% i la puntualitat.

Bibliografia

  • BARBABORMOSA, Isabel, El torn . Ed. Parramón. Col. Arts i oficis
  • CHAVARRÍA, Joaquim, La ceràmica – Ed. Parramón. 1996. Col. Arts i oficis
  • FORT, Ramon, El torn, gir a gir – Ed. AteneaCondiciones materials necessàries per al desenvolupament del curs
Docent

Anas Rifi-Zinatí

Número d'hores
60h
Dates
24.2.20–22.6.20
Dies
dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig-avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

alumnes amb una base de coneixements sobre el torn que necessitin aprofundir en la tècnica.

Màxim d'alumnes
10
Preu
535€ + 100€ d’inscripció