TECHNÉ: LA MÀ QUE PENSA

Del 23 de setembre a l’11 d’octubre

Totes elles ens recorden que és possible evocar l’esperit amb la matèria. Són un manifest que ens adverteix que en la tecnologia resideix el pensament i que aquest es fa possible a través de la mà. Una mà que mira, decideix i pensa. En aquests temps en què s’ha instaurat en l’art el prestigi de la documentació, el context i el projecte, cal recordar que en igualtat de condicions se situa la mà que pensa amb la convicció que la ment no és altra cosa que cos polit i que el cos és ment en brut, matèria per devastar, polir, fondre i modelar.

La nostra escola no ha d’oblidar que aquí resideix la seva essència més enllà de falses complexitats la “techné” descobreix veritats dures.

Creiem que al costat de la “viralitat expandida”, concepte de moda, hem de potenciar la “quiralitat concentrada”, és a dir la mà que concreta, decideix i fa.

El procés material exigeix idea, raó i reflexió, sempre en suprema concordança amb la veu de la intuïció i els èxtasis compulsius. Matèria i Forma van més enllà de la seva aparença com fusta, pedra o metall s’intueix en elles l’origen, l’esclat de l’energia de tot allò que és pre-format.


Del 23 de setembre al 4 d’octubre de 2013
Inauguració: Dijous 26 de setembre a les 17:00h
Sala Busquets i Sala Blava