Taller de letterpress. De la tradició a l’experimental

El taller de letterpress, es basa en dos moments d’aprenentatge. En el primer moment aprendrem l’ofici i la tradició que existeix en les impressions de tipus mòbils: vocabulari, convencions i tècnica. Coneixerem cada element i la seva funció des d’un punt de vista històric i pràctic. El segon moment d’aprenentatge, correspon a l’etapa experimental i de com les persones que avui desenvolupem l’ofici, manegem uns altres temps de producció i hem desenvolupat una sèrie de trucs i altres maneres d’aconseguir diversos resultats que no necessàriament corresponen a la producció massiva, però si a formes més artístiques i socials.

Una vegada passat per aquests moments d’aprenentatge en el taller, produirem una publicació col·lectiva. Aquest correspondria a un tercer moment en què no més la producció és important si no també l’edició i el significat del nostre treball, ens enfrontarem a reflexionar, en el què vull dir i a qui em vull dirigir. Així la tècnica apresa passa a estar al servei de la funció i el missatge.

Programa del curs

1. Objectius

 • Conèixer des de la teoria i la pràctica les tècniques de Letterpress (tipus mòbils).
 • Experimentar amb les tècniques tradicionals, per a generar nous usos i resultats.
 • Crear ponts semàntics entre el que actualment coneixem en les arts gràfiques i els seus orígens.
 • Revindicar l’ofici (letterpress) i el que ens ensenya a nivell social amb els seus temps de producció i el treball col·lectiu.

2. Continguts

El taller és desenvoluparà en 15 sessions que és dividiran en 5 tems:

Història i el taller: aprendrem sobre la història de l’ofici, per a entendre des de l’origen, la funció que cada eina i material tenen.

En la primera sessió farem una introducció i ens dedicarem a conèixer cada element i eines que té el taller (l’aula), perquè en les sessions següents la producció sigui més eficient

Composició: aprendrem a la composició tipogràfica. Mitjançant les tipus mòbils, els espais i els interlineats es compondran les formes que després seran impreses en la màquina. En l’aprenentatge d’aquesta tècnica, amb la practica aprendrem els principis bàsics de la tipografia, que avui, en el format digital, encara utilitzem. Això és: mesures tipogràfiques (punts, cíceros, piques), famílies de tipogràfiques, interlineats i espaiats entre línies i tipus mòbils.

Treballarem la composició en les dues sessions següents; en la segona sessió aprendrem la tècnica, des dels seus orígens i les seves convencions històriques, mitjançant la pràctica. En la tercera sessió, experimentarem amb la tècnica, portant la composició a formes més complexes.

En aquestes dues sessions ens concentrarem a aprendre la tècnica, que es continuarà treballant en totes les següents sessions.

Entintat: Aprendrem sobre els principis bàsics de la teoria del color CMYK i com utilitzar les tintes tipogràfiques en la màquina. Aprendrem sobre les diferents possibilitats que la impremta (Vandercook) ens pot oferir a l’ésser una premsa horitzontal i en tenir el mecanisme a base de corrons.

Treballarem en l’entintat en les tres sessions següents: en la quarta sessió treballarem l’entintat tradicional, la mescla de colors i la consistència de la tinta. En la cinquena sessió treballarem el degradat i l’ús de més d’un color en la màquina i en la sisena sessió treballarem en l’ús de les transparències.

Imatges: Aprendrem sobre les diferents formes en què es poden generar i utilitzar les imatges i ser impreses en una màquina de letterpress.

En les tres sessions següents coneixerem i produirem imatges; en la setena sessions, coneixerem els polímers i els fotopolímeros que tradicionalment s’utilitzaven i que actualment encara s’utilitzen. En la vuitena sessió treballarem en imatges que es componen, mitjançant orles, filets i tipografies. En la novena sessió aprendrem a generar imatges mitjançant la tècnica del gravat i altres materials que tradicionalment no eren utilitzats, com la goma i el vinil de tall.

Projecte i Publicació: En les cinc sessions següents produirem juntes una publicació. El format es decidirà en conjunt, però cadascuna estarà a càrrec d’una secció. Col·lectivament haurem de planificar el treball i la impressió, d’acord amb el format de la nostra publicació. Aprendrem com es treballa cada pàgina i les estratègies i economies de treball que s’utilitzen en la impressió, d’acord amb: les quantitats d’impressions, a la grandària de paper, els seus plegats i les seves corts (refilados) finals.

3. Metodologia

El taller és majoritàriament practico, i l’ordre d’aprenentatge de cada tècnica correspon a l’ordre de treball que comporta una impressió, i per cada tema treballarem des d’una base tradicional, per a des d’aquí experimentar amb la tècnica.

En cada sessió treballarem primer individualment i al final imprimirem totes juntes.

4. Criteri de avaluació

Els exercicis de classe i ho treballo final col·lectiu s’avaluaran a través dels següents criteris d’avaluació:

 • Comprensió i execució de les tècniques de Letterpress.
 • Composició espacial i temàtica: El disseny de la impressió en l’espai (el paper) ha de tenir una coherència con el tema o la idea. Ha d’haver-hi una relació entre la forma i el seu sentit.
 • Comunicació: s’ha de tenir en compte al lector i al missatge, ja sigui per a irrompre o conciliar. Ha d’haver-hi una connexió con ho context.
 • Innovació: dins del marc de la tècnica tipogràfica i els mecanismes d’impressió, apresos, es possible mitjançant l’experimentació, trobar una seriós d’innovacions, que dependrà de la confiança que cada estudiant desenvolupi con la tècnica.
 • Treball en grup: capacitat de generar idees i consensos col·lectivament.
 • 80% d’ assistència.

Bibliografia

 • CAPETTI, F. Técnicas de Impresión. Ediciones Don Bosco. Barcelona 1975.
 • CLARK, Nick. Cómo combinar y elegir colores para el diseño gráfico. Editorial Gustavo Gili,SL. Barcelona 1991.
 • KÜHNE, Dafi True Print. Lars Muller Publishers. Zurich 2016.
 • KITCHING, Alan. A Life in Letterpress. Laurence King Publishing. Londres 2016.
 • KANE, John. Manual de Tipografía. Editorial Gustavo Gili,SL. Barcelona 2005.
 • MARTÍN, Euniciano. La Composición en las Artes Gráficas. Tomo Primero Historia de las artes Gráficas Composición Ordinaria y especial Compaginación. Ediciones Don Bosco. Barcelona 1970.
 • POPOVA, Yulia. How Many Female Type Designers Do You Know?: I Know Many and Talked to Some!. Onomatopee. Eindhoven 2020.
 • VARIOS. Técnica del Arte de Imprimir. Tomo Segundo. Librería Salesiana. Barcelona 1953.
 • VARIOS. Tecnología Tipográfica. Tomo 1. Biblioteca Profesional Salesiana. Barcelona: (1957).
 • VARIOS. See Red. Women’s Workshop. Feminist Posters 1974–1990. Four Corners Books. Londres 2016

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.