So i imatges des del mirall interior

Aquest curs es dirigeix a artistes de tots els àmbits a la recerca d’un punt d’inici de la creativitat; concretament de l’àmbit de les arts visuals i sonores i del sector audiovisual, però igualment obert a escriptors, poetes, filòsofs, i a artistes dedicats a altres branques del pensament i la creació.

Endinsant-nos en un procés creatiu, un artista necessita la màxima presencia de l’esperit amb absoluta concentració i imaginació. Existeix un tipus de treball paral·lel que pot ajudar a optimitzar les seves capacitats de reacció i sensibilitat davant el treball mental i emocional, des del qual es poden activar amb més intensitat les capacitats creatives i intuïtives dels participants.

Programa del curs

1. Objectius

Allò conegut és finit, el desconegut infinit. intel·lectualment romanem a una illa enmig d’un inabastable oceà de coses inexplicables. La nostra ocupació a cada generació és reclamar una mica més de terra… (Thomas Huxley)

El curs es construeix en forma de viatge a través de les 10 sessions amb la finalitat d’ajudar a tots els participants a experimentar i reflexionar en varies direccions, proposant-los:

 • Connectar-se amb la seva pròpia creativitat, individual i subjectiva.
 • Explorar els ponts i fils que uneixen el sonor i el visual
 • Desenvolupar la flexibilitat a la visió interdisciplinària de l’art en general.
 • Aprofundir en la seva experiència quant a les relacions entre l’art i els sentits.
 • Tenir més eines davant la recerca de l’equilibri entre el món exterior i el món interior.

2. Continguts

1. El món sonor / Obrir l’oïda / El ritme

 • L’escolta interior. L’escolta exterior
 • Sensibilització a la imatge sonora.
 • Reflexions sobre el pols i la naturalesa de les vibracions sonores. 
 • Treball amb el ritme intern: corporal, sonor i musical.

2. Memòria sonora / El treball amb els símbols i l’inconscient / La veu interior i exterior

 • Iniciació a la consciència i presència de la memòria sonora individual, col·lectiva i espacial. Experimentació.
 • Les emocions i les sensacions conscients i inconscients a través de la veu pròpia.

3. L’inconscient i la creativitat

 • El mirall interior. Les portes de la creativitat.

Convidat: Iván Pintor (UPF, Barcelona)

4. Com retratar un espai-temps amb els ulls tancats

 • Món sonor i temps. Món sonor i espai. Espais i temps oblidats.Espais i temps inventats.

5. Qui soc jo

 • Apropament als altres a través de l’art.
 • Apropament a un mateix. On comença el jo. L’autorretrat musical, sonor i visual.

6. Música i imatge en moviment

 • Diferents nivells de construcció i percepció de la música a la relació amb les imatges. Música d’emocions / música de sensacions.
 • Música i so. Quan la música es converteix en so i el so es converteix en música.

7. Com sona el silenci / La connexió entre els sentits: música i sabor

 • Diferents textures del silenci. La recerca del significat del silenci interior, exterior. Experimentació.

Convidats: Antonio Moreno / Espai de cerimònia del té Caj Chai

8. Música i imatge fixa

 • So i color. Escoltar la pintura. Escoltar la fotografia. La frontera entre el visible i l’audible. Inici de l’autoretrat collage.

Convidat: el fotògraf Guillaume Poussou / Invisible Travels Estudio

9. Desenvolupament d’autoretrat / El sentit de la forma

 • Treball sobre la noció de forma en les composicions auditives i visuals. Treball amb formes geomètriques. Els fils del retrobament entre el sonor i el visual. El collage col·lectiu i individual.

10. Viatges invisibles

 • Tancament simbòlic del curs a través de la finalització de la creació d’un collage col·lectiu, dins del qual els alumnes podran posar en pràctica allò viscut i sentit al llarg del curs.

3. Metodologia

Imaginat com un laboratori viu des de l’experiència in situ, el treball es basarà en una sèrie d’exercicis i jocs conscients que desenvolupen la sensibilitat auditiva i augmenten la qualitat de l’escolta, el sentit del ritme, la consciència de les formes, el desenvolupament de la imaginació i de la memòria sonora i visual.

I de la mateixa manera els exercicis associatius (so-color, so-forma geomètrica, so-imatge...) amb els quals es vol treballar l’aproximació a altres nivells de consciència, és a dir, a l’inconscient i al subconscient.

Basat en un mètode propi anomenat “Viatges Invisibles”, inspirat tant en les tècniques de l’escriptura poètica com en arts marcials, el món oníric, obres d’orquestra del segle dinou o creacions sonores del futur, aquest tipus de treball ens convida cap allò senzill i perceptible, i instaura una connexió entre allò creatiu i allò humà. Els jocs simbòlics de l’inconscient prenent forma d’obres d’art.

A partir de les experiències i pràctiques realitzades en grup, es demanarà als alumnes que desenvolupin un projecte personal, en forma de un collage sonor, que hauran de presentar a la finalització del curs.

4. Criteris d’avaluació

 • La capacitat d’escolta
 • L’actitud constructiva
 • La participació activa a la obra final del curs
 • La presència a les classes, mínima d’un 85%
 • L’apertura i el respecte vers el grup

Bibliografia

 • CHENG, François. Vacío y plenitud. Siruela, 2004
 • CHENG, François. Cinco meditaciones sobre la belleza. Siruela, 2007
 • DEREN, Maya. El universo dereniano. ARTEA, 2015
 • FELLINI, Federico. Hacer una película. Paidos Ibérica, 1999
 • PARADJANOV, Serguei. Ispoved . Azbuka, Moscú, 2001
 • KANDINSKY, Wassily. De lo espiritual en el arte. Paidós, 1996
 • JUNG, Carl. Recuerdos, sueños, pensamientos Los tres Mundos, 2005
 • TARKOVSKY, Andrei. Esculpir en el tiempo. Rialp, 1991
 • KINGSLEY, Peter, En los oscuros lugares del saber. Atalanta, 2017
 • ROERICH, Nicolas, Uchenie jivoi etiki . Eksmo Press, Moscú, 2002
 • KRISHNAMURTI, Le vol de l’aigle . Presses du Chatelet, 2009 --‐ GIBRAN, Jalil, El Profeta, El loco, El vagabundo. Valdemar, 2006
 • SCHUMANN, Robert. Cartes d’amour . Buchet-Chastel, Paris 2008
 • BRADBURY, Ray. Dandelion wine. Bantam books, New York 1975
 • GOLEMAN, Daniel. Emotional intelligence. Bantam books, New York, 1995
 • A l’inici del curs es compartirà amb els alumnes una llista més complerta de bibliografia i obres auditives i audiovisuals.
Docent

Docent:Anahit Simonian/ Invisible Travels

Convidats: Ivan Pintor (3h); Guillaume Poussou (3h); Diana Toucedo (3h)

Número d'hores
30h
Dates
27.2.20–14.5.20
Dies
dijous
Horari
18:00h–21:00h
Nivell
mig–avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
ES
Condicions d'accés

Artistes de tots els àmbits a la recerca d’un punt d’inici de la creativitat; concretament de l’àmbit de les arts visuals i sonores i del sector audiovisual, però igualment obert a escriptors, poetes, filòsofs, i a altres branques del pensament i la creació.

Màxim d'alumnes
15
Preu
315€ + 100€ d’inscripció