Sessions informatives presencials Grau en Arts i Disseny 2024–2025

Inscriu-te

Un sol acompanyant per sol·licitud
Dates

Sessió informativa presencial - 17.2.24, 11.00–13.00h

Sessió informativa presencial - 16.3.24, 11.00–13.00h (No queden places)

Sessió informativa presencial - 20.4.24, 11.00–13.00h

Sessió informativa presencial - 25.5.24, 11.00–13.00h