Sessions informatives Postgrau 2023–2024

Inscriu-te

Un sol acompanyant per sol·licitud
Dates

Sessió informativa online - 16.3.23 17.00h

Sessió informativa presencial - 26.4.23 18.00h

Sessió informativa online - 24.5.23 18.00h