PROGRAMA ’PROJECCCIONS’, DEDICAT A L’ART EMERGENT


Ja en la seva 55a edició, Projeccions és una iniciativa creada el 2003 amb la finalitat de presentar exposicions individuals d’artistes emergents. Aquesta iniciativa tracta de donar suport, difusió i experiència als artistes novells sorgits des de les principals escoles d’art de Barcelona, entre elles l’Escola Massana. D’aquesta manera, cada any, gràcies a aquest conveni amb la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, algun alumne de la nostra escola té la oportunitat de exposar la seva obra.

En la tercera exposició d’aquesta onzena temporada, podrem veure l’obra de Juanjo López. Aquest artista emergent es planteja la pregunta sobre l’ordre al territori de la pintura. A la nostra cultura, la pintura abstracta, tal com s’hi enfronta Juanjo López, és el millor instrument per a l’exploració de qüestions com les relacions entre forma, color, disposició relativa, gest i contenció. Així, el camp de la pintura permet posar en marxa un ball o una lluita entre llibertat i determinació.

Informació sobre el programa Projeccions de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
Web de l’artista