Pintura: la llum en el retrat i la figura

Els conceptes fonamentals de la pintura. El coneixement de les eines, els materials i l’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La comprensió dels esquemes visuals del retrat. La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels valors de la llum: l’escala de grisos i l’estudi de les mescles. Pintar a partir de la fotografía i amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i una amplia bibliografía.

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és generar un procés d’aprenentatge de la pintura i l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaràn fonamentalment les estratègies de representació a partir de l’estudi dels valors de la llum, fomentant la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixès i les convencions pròpies de la pintura de gènere tradicional, aquí la pràctica pictòrica ens interessa com un experiència generadora d’una recerca personal.

2. Continguts

Els conceptes fonamentals de la pintura
Introducció teòrica. Les eines i materials de la pintura: introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents, aglutinants, accesoris i la neteja del material.

La construcció del rostre
La representació del rostre humà i la recerca de la semblança a partir de l’estudi de l’estructura, les proporcions i l’expressió. Introducció al mètode de dibuix en les tres posicions bàsiques.

L’alfabet de la mà
Estudi de la complexitat formal de la mà, la seva estructura i la capacitat expressiva a través del gest.

L’estudi dels valors de la llum en el retrat i la figura
Aprendre a representar el volum del rostre i el cos i la seva construcció tonal mitjançant els valors de la llum; la grisalla com a mètode de pintura bàsica. Estudi de l’expressió en el rostre humà. Treballs pictòrics a partir de fotografies en blanc i negre.

Els colors del gris
Introducció a la teoria bàsica del color. L’escala dels valors de lallum. Estudi de les mescles: el gris cromàtic i el gris acromàtic. Experimentar la temperatura del color. Introducció d’un color en el gris.

Estudis del rostre i el cos amb model del natural
La pintura amb model del natural a partir d’una paleta reduïda i en clau baixa. Aprendre a representar el volum del cos i del rostre, la interpretació de les tres dimensions i la seva representació sobre el pla. La percepció visual i l’aprenentatge d’una mirada sintètica. Sessions amb model del natural.

Informació i teoria
Tot i que el taller es presenta en la seva dimensió pràctica de la pintura, també es tindrà en compte la seva dimensió intel·lectual i teòrica. Es facilitarà una amplia bibliografía i una llista de pel·lícules sobre la relació entre el cinema i la pintura.

3. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del profesor consistirà en l’observació, l’escolta i l’assessorament individual de cada alumne pel desenvolupament del seu potencial pictòric. Es treballarà en la comprensió dels esquemes visuals propis de la pintura de representació, amb una complexitat creixent: partint de fotografies per arribar a pintar amb els models del natural.

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, i també la seva comprensió i un desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

Bibliografia

 • ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Editorial, Madrid, 2002.
 • BAILLY, Jean-Cristophe, La llamada muda, Akal Ediciones, Madrid, 2001.
 • BERGER, John, El tamaño de una bolsa, Taurus Ediciones, Madrid, 2004.
 • FOCILLON, Henri, Elogio de la mano, Universidad Autónoma de México, México D. F. , 2007.
 • GOMBRICH, Ernst H., Arte e ilusión, Phaidon, London, 2008.
 • LORD, James, Retrato de Giacometti, Antonio Machado Libros, Madrid, 2002.
 • MARTÍNEZ-ARTERO, Rosa, El retrato. El sujeto en el retrato. Montesinos, Barcelona, 2004.
 • MATISSE, Henri, Escritos y consideraciones sobre el arte, Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Ariel, Barcelona, 2004.
 • TODOROV, Tzvetan, Elogio del individuo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2006.
 • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo, Tres i quatre, València, 2010.
Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
04.10.21–14.2.22
Dies
Dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES, EN (individual)
Condicions d'accés

Tot tipus d’alumnes amb coneixements bàsics del dibuix.

Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentación (CV voluntari).

Enviar del 1 al 15 de setembre 2021 a: permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs .

Màxim d'alumnes
14
Preu
561€ + 9€ assegurança + 100€ d’inscripció
TOTAL 670€