Pintura: la llum en el retrat i la figura

Els conceptes fonamentals de la pintura. El coneixement de les eines, els materials i l’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La comprensió dels esquemes visuals del retrat. La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels valors de la llum: l’escala de grisos i l’estudi de les mescles. L’autoretrat. Estudi de les expressions del rostre humà. Pintar a partir de la fotografía i amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i amb una amplia bibliografía.

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és donar una base tècnica sòlida que permeti a cada alumne desenvolupar la seva pròpia singularitat pictòrica. Es tracta de generar un procés d’aprenentatge dels recursos tècnics pictòrics per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaràn les estratègies de representació a partir de l’estudi dels valors de la llum, fomentant la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics propis del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixès i les convencions pròpies de la pintura acadèmica, aquest curs proposa la pràctica pictòrica com un experiència d’obertura que generi una recerca i exploració personals a la pintura.

2. Continguts

El conceptes fonamentals i el coneixement dels materials
Introducció teòrica dels conceptes fonamentals de la pintura. El coneixement de les eines i materials de la pintura: introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents, aglutinants, accesoris i la neteja del material.

La construcció del rostre
La representació del rostre humà i la recerca de la semblança a partir de l’estudi de l’estructura, les proporcions i l’expressió. Introducció al mètode de dibuix en les tres posicions bàsiques.

L’alfabet de la mà
Estudi de la complexitat formal de la mà, de la seva estructura i de les possibilitats expressives a través del gest. 

L’estudi dels valors de la llum en el retrat i la figura
Aprendre a representar el volum del rostre i el cos i la seva construcció tonal mitjançant els valors de la llum; la grisalla com a mètode de pintura bàsica. Treballs pictòrics a partir de fotografies en blanc i negre.

Els colors del gris
Introducció a la teoria bàsica del color i l’escala dels valors de la llum. Estudi de les mescles: el gris cromàtic i el gris acromàtic, exploració de les diferents mescles per crear grisos.

Estudi de les expressions del rostre
Estudi de les possibilitats expressives del rostre humà a partir d’alguns exemples del cine, l’escultura, la pintura i el vídeo: el rostre humà travessat per les emocions i els afectes.

L’autoretrat
L’autoretrat com exercici d’autorepresentació. Estudi de la llum , la forma i els colors locals de la pell.

Pintar amb model del natural
La pintura amb model del natural a partir d’una paleta reduïda i en clau baixa. La percepció visual i l’aprenentatge d’una mirada sintètica. Aprendre a representar el volum del cos i del rostre a partir dels valors de la llum, la interpretació de les tres dimensions i la seva representació al pla pictòric. Sessions amb model del natural.

3. Informació i teoria

A més de la dimensió pràctica i del coneixement tècnic de la pintura, en aquest taller també es tindrà en compte la seva dimensió intel·lectual i teòrica. Es facilitarà una amplia bibliografía i una llista de pel·lícules sobre la relació entre el cinema i la pintura.

4. Metodologia

El docent compartirà amb els alumnes la seva llarga experiència com a pintor i els seus coneixements tècnics de l’ofici i la pràctica de la pintura. En aquest taller es treballarà partint dels coneixements bàsics de la tècnica, des de l’escolta i l’assessorament individual perquè cada alumne pugui desenvolupar el potencial pictòric de la seva singularitat artística. Es treballarà des de la comprensió dels esquemes visuals i les estratègies de representació de la pintura, en l’aprenentatge d’una mirada sintètica i des d’una complexitat creixent, partint de fotografies fins a la pintura amb models del natural. En resum: el mètode pedagògic d’aquest curs consisteix a simplificar les dificultats tècniques (les resistències del material) sense reduir la complexitat pictòrica.

5. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, així com la seva comprensió i el desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

Bibliografia

 • ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Editorial, Madrid, 2002.
 • BAILLY, Jean-Cristophe, La llamada muda, Akal Ediciones, Madrid, 2001.
 • BERGER, John, El tamaño de una bolsa, Taurus Ediciones, Madrid, 2004.
 • FOCILLON, Henri, Elogio de la mano, Universidad Autónoma de México, México D. F. , 2007.
 • GOMBRICH, Ernst H., Arte e ilusión, Phaidon, London, 2008.
 • LORD, James, Retrato de Giacometti, Antonio Machado Libros, Madrid, 2002.
 • MARTÍNEZ-ARTERO, Rosa, El retrato. El sujeto en el retrato. Montesinos, Barcelona, 2004.
 • MATISSE, Henri, Escritos y consideraciones sobre el arte, Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Ariel, Barcelona, 2004.
 • SYLVESTER, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2009.
 • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo, Tres i quatre, València, 2010.
 • Pintura la llum4
 • Pintura la llum3
 • Pintura la llum2
 • Pintura la llum1
Període:

1r quadrimestre

Tema:

art

dibuix

oficis i tècnica

pintura

Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
03.10.22–06.02.23
Dies
Dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
catalán, castellano (inglés individual)
Condicions d'accés

Tot tipus d’alumnes amb coneixements bàsics del dibuix.

Entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari).

Enviar del 1 al 15 setembre del 2022 a: massana.permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs

Màxim d'alumnes
15
Preu
100€ d’inscripció + 574€ matrícula +11€ d’assegurança
TOTAL 685€