Pintura: la llum en el retrat i la figura

L’aprenentatge de la representació del rostre i el cos humans amb la tècnica de la pintura a l’oli a partir de l’estudi dels valors de la llum: l’escala de grisos i l’estudi de les mescles. La comprensió dels esquemes visuals del rostre. L’autoretrat. Pintar a partir de la fotografía i amb model del natural.

Cost material: 110€

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és donar una base tècnica sòlida que permeti a cada alumne desenvolupar la seva pròpia singularitat pictòrica. Es tracta de generar un procés d’aprenentatge dels recursos tècnics pictòrics per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaràn les estratègies de representació a partir de l’estudi dels valors de la llum, fomentant una relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics propis del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixès i les convencions pròpies de la pintura academicista, aquest curs proposa la pràctica pictòrica com un experiència d’obertura que generi una recerca i exploració personals a la pintura. 

2. Continguts

El conceptes fonamentals i el coneixement dels materials

Introducció teòrica dels conceptes fonamentals de la pintura. El coneixement de les eines i materials de la pintura: introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents i aglutinants, els accesoris i la neteja del material. 

Pregnància i construcció del rostre

La representació del rostre humà i la recerca de la semblança a partir de l’estudi de l’estructura, les proporcions i l’expressió. Introducció al mètode de dibuix en les tres posicions bàsiques.

L’alfabet de la mà

Estudi de la complexitat formal de la mà, de la seva estructura i les possibilitats expressives del gest. 

L’estudi dels valors de la llum en el retrat i la figura

Aprendre a representar el volum del rostre i el cos i la seva construcció tonal mitjançant els valors de la llum; la grisalla com a mètode de pintura bàsica. Treballs pictòrics a partir de fotografies en blanc i negre. 

Els colors del gris

Introducció a la teoria bàsica del color i l’escala dels valors de la llum. Estudi de les mescles: el gris cromàtic i el gris acromàtic, exploració de les diferents mescles per crear grisos. 

Estudi de les expressions del rostre

Estudi de les possibilitats expressives del rostre humà a partir d’alguns exemples del cine, l’escultura, la pintura i el vídeo: el rostre humà travessat per les emocions i els afectes. 

L’autoretrat

L’autoretrat com exercici d’autorepresentació. Estudi de la llum , la forma i els colors locals de la pell.

Pintar amb model del natural

La pintura amb model del natural a partir d’una paleta reduïda i en clau baixa. La percepció visual i l’aprenentatge d’una mirada sintètica. La diferencia entre forma visual i forma representada. Aprendre a representar el volum del cos i del rostre a partir dels valors de la llum, la interpretació de les tres dimensions i la seva representació al pla pictòric. Sessions amb model del natural.

Informació i teoria

A més de la dimensió pràctica i del coneixement tècnic de la pintura, en aquest taller també es tindrà en compte la seva dimensió intel·lectual i teòrica. Es facilitarà una amplia bibliografia i una llista de pel·lícules sobre la relació entre el cinema i la pintura. 

3. Metodologia

El docent compartirà amb els alumnes la seva experiència com a pintor i els coneixements tècnics a la pràctica de l’ofici. En aquest taller es treballarà des de l’assessorament individual de cada alumne, partint dels coneixements bàsics de la tècnica, per desenvolupar el potencial pictòric i la singularitat pròpia de cada alumne. Es treballarà des de la comprensió dels esquemes visuals i les estratègies de representació de la pintura des d’una complexitat creixent, partint de fotografies fins a la pintura amb models del natural. L’objectiu pedagògic consistirà bàsicament a simplificar les dificultats tècniques (les resistències del material) sense reduir la complexitat pictòrica. 

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, així com la seva comprensió i el desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

Bibliografia

 • ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, Alianza Editorial, Madrid, 2002. 
 • BAILLY, Jean-CristopheLa llamada mudaAkal Ediciones, Madrid, 2001. 
 • BERGER, John, Los retratos de Fayum en El tamaño de una bolsa, Taurus Ediciones, Madrid, 2004. 
 • FOCILLON, Henri, Elogio de la manoOlañeta, Barcelona, 2021. 
 • GOMBRICH, Ernst H., Arte e ilusiónPhaidon, London, 2008. 
 • LORD, James, Retrato de Giacometti, Antonio Machado Libros, Madrid, 2002. 
 • MARTÍNEZ-ARTERO, Rosa, El retrato. El sujeto en el retrato, Montesinos, Barcelona, 2004. 
 • MATISSE, Henri, Escritos y consideraciones sobre el arte, Editorial Paidós, Barcelona, 2010. 
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Ariel, Barcelona, 2004. 
 • SYLVESTER, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2009. 
 • VAN GOGH, Vincent, Cartas a Theo, Alianza Editorial, Madrid, 2012. 
Període:

1r quadrimestre

Tema:

pintura

Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
02/10/23 al 22/01/24
Dies
dilluns
Horari
16:30 a 20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
catalán, castellano (inglés individual)
Condicions d'accés

Tot tipus d’alumnes amb coneixements bàsics del dibuix.
Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). 

Màxim d'alumnes
14
Preu
100€ inscripció + 599€ matrícula + 11€ assegurança
TOTAL 710€