Pintura: la llum en el retrat i la figura

Els conceptes fonamentals de la pintura. L’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La comprensió dels esquemes visuals del retrat i la figura La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels valors de la llum. El coneixement de les eines i els materials de la pintura. Els apunts amb model del natural. L’escala de grisos i l’estudi de les mescles. Pintar a partir de la fotografía i amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i una amplia bibliografía.

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és generar un procés d’aprenentatge de la pintura i l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaràn fonamentalment les estratègies de representació a partir de l’estudi dels valors de la llum, fomentant la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixès i les convencions pròpies de la pintura de gènere, aquí la pràctica pictòrica ens interessa com un experiència generadora d’una recerca personal.

2. Continguts

El coneixement de les eines i els materials de la pintura
Introducció i explicació de les característiques dels diferents suports, els tipus de pinzells , els pigments i la paleta dels colors a l’oli, els seus diluents i aglutinants, els accessoris i la neteja del material.

La gramàtica del cos
Apunts ràpids de dibuix amb model del natural. Exercicis d’una “gimnàstica visual” per aprendre a mirar i comprendre l’esquema visual de l’estructura bàsica del cos humà. Combinació de tècniques seques i humides: llapis i aquarel·la. Sessions amb model del natural.

La construcció del rostre
La representació del rostre humà i la recerca de la semblança a partir de l’estudi de l’estructura, les proporcions i l’expressió. Introducció al mètode de dibuix en les tres posicions bàsiques..

L’alfabet de la mà
Estudi de la complexitat formal de la mà, la seva estructura i la capacitat expressiva a través del gest.

L’estudi dels valors de la llum en el retrat i la figura
Aprendre a representar el volum del rostre i el cos a partir del clarobscur; la construcción tonal mitjançant els valors de la llum; la grisalla com a mètode de pintura bàsica. Estudi de l’expressió en el rostre humà. Treballs pictòrics a partir de fotografies en blanc i negre.

Els colors del gris
Estudi de la pròpia aparença a partir del reflex en el mirall. Exercici de reconeixement del propi rostre a partir de la tècnica pictòrica.

Estudis del rostre i el cos amb model del natural
La pintura amb model del natural a partir d’una paleta reduïda i en clau baixa. Aprendre a representar el volum del cos i del rostre, la interpretació de les tres dimensions i la seva representació sobre el pla. La percepció visual i l’aprenentatge d’una mirada sintètica. Sessions amb model del natural.

Informació i teoria
Tot i que el taller es presenta en la seva dimensió pràctica de la pintura, també es tindrà en compte la seva dimensió intel·lectual i teòrica. Es facilitarà una amplia bibliografía i una llista de pel·lícules sobre la relació entre el cinema i la pintura.

3. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del profesor consistirà en l’observació, l’escolta i l’assessorament individual de cada alumne pel desenvolupament del seu potencial pictòric. Es treballarà en la comprensió dels esquemes visuals propis de la pintura de representació, amb una complexitat creixent: partint de fotografies per arribar a pintar amb els models del natural.

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, i també la seva comprensió i un desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

Bibliografia

 • ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
 • BAILLY, Jean-Cristophe, La llamada muda. Akal Ediciones, Madrid, 2001.
 • BERGER, John, El tamaño de una bolsa. Taurus Ediciones, Madrid 2004.
 • CLAIR, Jean, Elogio de lo visible. Seix Barral, Barcelona, 1999.
 • GIACOMETTI, Alberto, Escritos. Editorial Síntesis, Madrid, 2009.
 • GOMBRICH, Ernst H. , Arte e ilusión. Phaidon, London, 2008.
 • LORD, James, Retrato de Giacometti. Antonio Machado Libros, Madrid, 2002.
 • MARTÍNEZ-ARTERO, Rosa, El retrato. El sujeto en el retrato. Montesinos, Barcelona, 2004.
 • MATISSE, Henri, Escritos y consideraciones sobre el arte. Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • MERLEAU-PONTY, Maurice, El ojo y el espíritu. Editorial Trotta, Madrid, 2013.
 • NANCY, Jean-Luc, La mirada del retrato. Amorrortu Editores, Madrid, 2007.
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 2004.
 • SYLVESTER, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Polígrafa Ediciones, Barcelona, 2009.
 • TODOROV, Tzvetan, Elogio del individúo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2006.
 • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo. Tres i quatre, Valencia, 2010.
Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
30.9.19–27.1.20
Dies
dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació–mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

Tot tipus d’alumnes que tinguin els coneixements bàsics del dibuix.

Requisits: lliurament d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). 
Enviar requisits de l’1 al 10.9.19 a massana.permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte: Requisit + Nom del curs.

Màxim d'alumnes
15
Preu
610€ + 100€ d’inscripció