Pintura: el color en el retrat i la figura

L’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels tons del color. El coneixement de les eines i els materials de la pintura. S’experimentarà amb diversos materials i suports, tot tenint en compte les relacions entre aquests i la voluntat expressiva de l’alumne. Pintar a partir de la fotografia i amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i una amplia bibliografia i la visualització de diapositives.

Places exhaurides

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és generar un procés d’aprenentatge de la pintura, amb l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaran fonamentalment les estratègies de representació a partir de l’estudi dels tons del color, fomentant també la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics propis del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixés i les convencions pròpies de la pintura de gènere, en aquest curs la pràctica pictòrica ens interessa com un experiència que afavoreixi una recerca personal.

2. Continguts

 • El coneixement de les eines i els materials de la pintura
  Introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents i aglutinants, els accessoris i la neteja del material.

 • El color i els seus tons
  Introducció a la teoria bàsica del color: el cercle cromàtic, colors primaris i secundaris. Les qualitats del color: to, saturació, lluminositat i temperatura. Exercicis amb paletes de colors progressivament complexes: a) el gris i la introducció d’un color, b) la paleta en clau baixa i c) la paleta en clau alta i la recerca de l’harmonia cromàtica. (Exercicis pictòrics a partir de fotos en color).

 • Les mescles del color
  Exercici pictòric que consisteix  conèixer les possibilitats de les mescles de colors per crear una harmonia cromàtica; mesclarem un color amb la resta de la paleta interpretant  els grisos d’una fotografia en blanc i negre.

 • La relació entre la llum i el color
  Com entendre la relació entre els valors de la llum i els tons del color. Estudiarem l’exemple d’altres pintors que han entès molt bé la relació de la figura i l’espai amb el color, aprendrem de les seves solucions.

 • Estudi dels colors de la pell
  Treball amb model del natural, l’aprenentatge d’una mirada sintètica per estudiar la complexitat d’una paleta específica pels colors de la pell; com deia Gilles Deleuze: “el gran problema dels pintors coloristes és el color carn”.

3. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del professor consistirà en l’observació, l’escolta i l’assessorament individual de cada alumne pel desenvolupament  del seu potencial pictòric. Es treballarà en una pintura de representació, tant a partir de fotografies com amb models del natural.

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, i també la seva comprensió i el desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

L’assistència d’un 80% juntament amb la participació a classe, és imprescindible.

Bibliografia

 • BALL, Philip, La invención del color. Debolsillo Editorial, Barcelona, 2009.
 • BRUSATIN, Manlio, Historia de los colores. Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.
 • DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación. Arena Libros, Madrid, 2016.
 • DELEUZE, Gilles, Pintura. El concepto de diagrama. Editorial Cactus,  Buenos Aires, 2014.
 • MATISSE, Henri. Escritos y consideraciones sobre el arte. Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • MERLEAU-PONTY, Maurice, El ojo y el espíritu. Trotta, Madrid, 2013.
 • NANCY, Jean-Luc, La mirada del retrato. Amorrortu Editores, Madrid, 2007.
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 2004.
 • SYLVESTER, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon. Polígrafa Ediciones, Barcelona, 2009.
 • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo. Editorial Tres i quatre. València, 2010.
 • WITTGENSTEIN, Ludwig, Observaciones sobre los colores. Editorial Paidós, Barcelona, 2013.
Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
24.2.20–22.6.20
Dies
dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig–avançat
Condicions d'accés

coneixement bàsic del dibuix (o haver fet el curs de retrat)

Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). Enviar de l’1 de desembre 2019 al 20 de gener del 2020 a: permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs

Màxim d'alumnes
14
Preu
610€ + 100€ d’inscripció