Pintura: el color en el retrat i la figura

L’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels tons del color. El coneixement de les eines i els materials de la pintura. S’experimentarà amb diversos materials i suports, tot tenint en compte les relacions entre aquests i la voluntat expressiva de l’alumne. Pintar a partir de la fotografia i amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i una amplia bibliografia i la visualització de diapositives.

Programa

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és generar un procés d’aprenentatge de la pintura, amb l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaran fonamentalment les estratègies de representació a partir de l’estudi dels tons del color, fomentant també la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics propis del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixés i les convencions pròpies de la pintura de gènere, en aquest curs la pràctica pictòrica ens interessa com un experiència que afavoreixi una recerca personal.

2. Continguts

 • El coneixement de les eines i els materials de la pintura
  Introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents i aglutinants, els accessoris i la neteja del material.

 • El color i els seus tons
  Introducció a la teoria bàsica del color: el cercle cromàtic, colors primaris i secundaris. Les qualitats del color: to, saturació, lluminositat i temperatura. Exercicis amb paletes de colors progressivament complexes: a) el gris i la introducció d’un color, b) la paleta en clau baixa i c) la paleta en clau alta i la recerca de l’harmonia cromàtica. (Exercicis pictòrics a partir de fotos en color).

 • Les mescles del color
  Exercici pictòric que consisteix  conèixer les possibilitats de les mescles de colors per crear una harmonia cromàtica; mesclarem un color amb la resta de la paleta interpretant  els grisos d’una fotografia en blanc i negre.

 • La relació entre la llum i el color
  Com entendre la relació entre els valors de la llum i els tons del color. Estudiarem l’exemple d’altres pintors que han entès molt bé la relació de la figura i l’espai amb el color, aprendrem de les seves solucions.

 • Estudi dels colors de la pell
  Treball amb model del natural, l’aprenentatge d’una mirada sintètica per estudiar la complexitat d’una paleta específica pels colors de la pell; com deia Gilles Deleuze: “el gran problema dels pintors coloristes és el color carn”.

3. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del professor consistirà en l’observació, l’escolta i l’assessorament individual de cada alumne pel desenvolupament  del seu potencial pictòric. Es treballarà en una pintura de representació, tant a partir de fotografies com amb models del natural.

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, i també la seva comprensió i el desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

L’assistència d’un 80% juntament amb la participació a classe, és imprescindible.

Bibliografia

 • BALL, Philip, La invención del color. Debolsillo Editorial, Barcelona, 2009.
 • BRUSATIN, Manlio, Historia de los colores. Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.
 • DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación. Arena Libros, Madrid, 2016.
 • DELEUZE, Gilles, Pintura. El concepto de diagrama. Editorial Cactus,  Buenos Aires, 2014.
 • MATISSE, Henri. Escritos y consideraciones sobre el arte. Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • MERLEAU-PONTY, Maurice, El ojo y el espíritu. Trotta, Madrid, 2013.
 • NANCY, Jean-Luc, La mirada del retrato. Amorrortu Editores, Madrid, 2007.
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 2004.
 • SYLVESTER, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon. Polígrafa Ediciones, Barcelona, 2009.
 • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo. Editorial Tres i quatre. València, 2010.
 • WITTGENSTEIN, Ludwig, Observaciones sobre los colores. Editorial Paidós, Barcelona, 2013.
Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
24.2.20–22.6.20
Dies
dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mig–avançat
Condicions d'accés

coneixement bàsic del dibuix (o haver fet el curs de retrat)

Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). Enviar de l’1 de desembre 2019 al 20 de gener del 2020 a: permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs

Màxim d'alumnes
14
Preu
610€ + 100€ d’inscripció