Off massana

L’espai Off Massana és obert a tots els alumnes que estiguin realitzant el Projecte Final d’Estudis o que hagin finalitzat un Cicle Formatiu o el Grau Universitari a l’Escola Massana l’any anterior. Per accedir a aquest curs, cal omplir el full de preinscripció (document PDF adjunt) presentant els documents que es demanen. Una comissió formada per un membre de l’Equip de Direcció, el responsable del taller i el coordinador Off Massana selecciona els candidats idonis d’entre els que compleixen els requisits. Els alumnes beneficiaris del projecte poden desenvolupar la seva activitat al taller Off Massana durant un curs, han d’assumir la quota establerta i obtenen una acreditació acadèmica al seu terme.

Off Massana té com a objectius: el desenvolupament de projectes individuals i/o col·lectius, la recerca i la reflexió teòrica en un espai comú i la consolidació de les habilitats pròpies. Es tracta d’afavorir el trànsit entre els estudis i el món laboral. Aquest espai de transició vol fomentar el treball en equip, l’assoliment de compromisos, la creativitat i la comprensió de la complexitat professional des de la pluralitat dels llenguatges del art, els oficis artístics i els dissenys.

Aquest projecte té el seu origen en la voluntat de l’Escola Massana de facilitar un pont entre la vida acadèmica i el futur professional de l’alumnat. A l’any 1997, amb la direcció del Poble Espanyol i sota la visió del seu assessor Jaume Cabaní, es va obrir una etapa de col·laboració entre les dues institucions amb la instal·lació d’un taller de postgrau que reunia diverses disciplines: Arts visuals, gravat, joieria, fotografia i disseny. Aquesta iniciativa va tenir molt bons resultats, que es van materialitzar en uns molt interessants recorreguts professionals dels postgraduats, així com la visualització de la seva creativitat en les diferents exposicions anuals que varen tenir lloc a la Sala Agustí Massana del Poble Espanyol, la Sala Busquets de l’Escola Massana i en diverses itineràncies.

A l’any 2011 es tanca una etapa i l’Escola Massana s’acomiada d’aquells espais que durant 14 anys ha ocupat a Montjuïc. L’any 2013, gràcies a un acord amb el Patronat Municipal de l’Habitatge, disposem d’uns locals-taller molt a prop de l’Escola, on es continua desenvolupant aquesta voluntat de facilitar el pont entre els estudis i la vida professional.