Motllos: introducció als motllos i al colatge de pastes ceràmiques

Aquest curs és totalment pràctic, és una introducció al món de la reproducció de peces ceràmiques amb motlles.

A partir dels interessos propis de cada estudiant es treballaran models simples per entendre les característiques específiques de cada material. La intenció és aconseguir el coneixement bàsic necessari per poder desenvolupar els projectes personals que en un futur cada estudiant pugui realitzar amb èxit i qualitat.

Programa del curs

1. Objectius

Conèixer els conceptes bàsics del comportament de l’escaiola, (“partage”, tipus de encofrats, tipus d’encaixoss) els requisits tècnics que són necessaris per fer reproduccions amb èxit.

Entendre les peculiaritats de les pastes ceràmiques, pasta blanca, gres o porcellana.

Analitzar els interessos particulars de cada alumne per poder fer amb èxit reproduccions de la manera més adequada i amb el material més idoni.

2. Continguts

 • Conceptes bàsics del comportament de l’escaiola.
 • Metodologia de treball per obtenir resultats òptims.
 • Conèixer els diferents tipus de pastes ceràmiques per colar i les seves particularitats.
 • Realitzar models, i motlles senzills per fer reproduccions amb diferents pastes ceràmiques.

3. Metodologia

A partir de l’explicació teòrica, s’aniran realitzant pas a pas les diferents etapes de producció: idea, model, motlle i reproduccions. Hi haurà un acompanyament personalitzat, segons el nivell i l’interès de cada alumne per obtenir el màxim rendiment i, per tant, els màxims resultats.

4. Avaluació

Al final del curs, cada alumne haurà de presentar un projecte amb tot el procés i les peces acabades, siguin utilitàries, joies o escultures. En aquesta presentació serà important que independentment del resultat, els conceptes estiguin ben entesos.

Sobre aquest projecte s’avaluarà:

 • L’assimilació de conceptes bàsics
 • La resolució tècnica
 • El nombre d’objectes
 • La resolució conceptual
 • La presentació
 • L’actitud i l’esforç

L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • ROS I FRIGOLA, Maria Dolors. Ceràmica artística. Parramón ediciones, S.A. Barcelona, 2005
 • CHAVARRIA, Joaquim. Aula de cerámica Moldes. Parramón ediciones S.A Barcelona, 1999
 • MATTISON, Steve. Guía completa del ceramista. Herramientas, materiales y técnicas. Editorial Blume, Barcelona, 2004
 • BIRKS, Tony. Guía completa del ceramista. Editorial Blume, Barcelona, 1995
Docent

Rosa Cortiella
www.rosacortiella.com
Facebook
Vimeo

Número d'hores
60h
Dates
30.9.19–27.1.20
Dies
dilluns
Horari
16.30–20.30h
Nivell
iniciació–mig
Condicions d'accés

Curs pràctic dirigit a creatius, estudiants o professionals,
interessats en la joieria, la ceràmica i el disseny de producte.

Requisits: l’alumnat ha de tenir nocions del treball amb fang, però no fa falta molt nivell, és un curs molt adaptable a diferents nivells.

Màxim d'alumnes
12
Preu
500€ + 100€ d’inscripció