Motlles d’escultura. Reproducció seriada tridimensional. Buidat per a la rèplica d’obra escultòrica

La creació de motlles escultòrics permet la reproducció d’un objecte tridimensional, ja sigui per a la realització d’una edició limitada, o bé com a transició d’un material a un altre. En funció de la naturalesa de l’objecte original decidirem fer motlles rígids o flexibles, els quals omplirem per obtenir-ne una rèplica. En aquest curs aprendràs a fer motlles de qualsevol objecte emprant materials com l’escaiola, la fibra de vidre, el làtex, la silicona i algunes varietats de resines.

Tant per a artistes interessats/des en aplicar-ho a les seves pròpies creacions, com per a persones que volen obrir un taller de reproduccions tridimensionals.

Programa del curs

1. Estructura del curs per sessions

Sessió 1

 • Coneixença del grup, explicació del programa general i de la metodologia de treball. Presentació del professor.
 • Organització i higiene de l’espai de treball, sistemes de protecció personal.
 • En quins casos cal fer un motlle? Concepte d’original, còpia de transició i còpia definitiva, així com d’espai negatiu i de positivat.
 • Tipus de motlles i els seus avantatges: rígids/flexibles, oberts/tancats, provisionals/permanents.
 • Tècniques i materials de buidat.
 • Tiratge escultòric d’edició limitada.
 • Visita a la botiga FormX, a 20 minuts en metro.

Sessió 2

 • Motlles rígids (I) – Oberts i en bloc.
 • Boca d’accés i canals de respiració.
 • Creació de juntes de separació partage, claus de registre.
 • Tancats en bloc. Escaiola, formigó, resina.
 • Agents desemmotllants.

Sessió 3

 • Motlles rígids (II) – Per capes, sistemes de laminat i els seus materials.
 • Motlles per parts, i motlles tancats per làmina.
 • El contramotlle. Cas específic del motlle ceràmic i del motlle per a fosa de metall.
 • Vena d’escaiola, fibres naturals, cartró pedra, fibra de vidre i resina.

Sessió 4

 • Motlles flexibles (I) – Oberts i tancats en bloc.
 • Juntes de separació.
 • Caixa de contenció.
 • Silicones, làtex vulcanitzat, gomes de poliuretà.

Sessió 5

 • Motlles flexibles (II) – Mètode de laminat flexible per capes.
 • Tixotròpics, accelerants i altres additius.
 • Reforç de la silicona.
 • Carcassa rígida o motlle mare per la contenció de la làmina flexible.

Sessió 6

 • Motlles flexibles (III) – Tècnica “primero las madres”: motlle laminat per colada!

Sessió 7

 • Motlles del cos humà – cas específic d’obtenció de còpies hiperrealistes del cos humà.
 • Creació de motlles directes a base d’alginats. Silicones bodycasting.

Sessió 8

 • Buidat (I) – Còpies per colada: escaiola, formigó, cera, resines de polièster, resines de poliuretà, silicones...
 • Còpies per expansió: escumes, soufflés.
 • Còpies per laminat: cartró pedra, vena d’escaiola, fibra de cànem i fibra de vidre. Rotocasting.
 • Pigmentat en massa i altres additius.

Sessió 9

 • Buidat (II) – Materials especials: xocolata, gel, farines i llevats, aliatges de baixa temperatura, polvoritzacions...
 • Desemmotllat. Costures interiors i exteriors.

Sessió 10

 • Acabats – Eliminació de juntes de partage i rastres d’unió.
 • Llimat, polit, i llustrat.
 • Pintat, vestit, efectes i pàtines d’acabat.
 • Conclusions i valoració del curs.

2. Metodologia

El curs s’organitza per sessions de tres hores setmanals, que comencen amb una breu introducció de la tècnica a conèixer mitjançant una explicació i presentació d’imatges per projector, el visionat d’algun vídeo, i una demostració in situ per part del professor. S’examinen els diferents materials i eines de treball, i s’inicia la pràctica per part de l’alumnat que consisteix en la creació de motlles d’objectes i escultures concretes. L’objectiu és de proporcionar els coneixements i una experiència per a cadascuna de les tècniques, que permeti una ràpida posició d’autonomia per part de l’alumnat.

3. Criteris d’avaluació

Es valorarà la correcta assimilació i aplicació de les tècniques, però no s’entrarà a evaluar la qualitat artística de l’obra.

L’escola dóna un diploma d’assistència si s’ha assistit satisfactòriament a un mínim del 80% de les sessions.

Bibliografia

 • NAVARRO, José Luis, Maquetas, modelos y moldes. Universitat Jaume I, Castelló, 2011
 • De ARRIBA, Pablo et al., Conceptos fundamentales del lenguaje escultórico. Akal, Madrid, 2006
 • MATIA, Paris et al., Procedimientos y materiales en la obra escultórica. Akal, Madrid, 2009
 • MEDERUELO, Javier, Caminos de la escultura contemporánea. Universidad de Salamanca, 2012
 • WAITE BROWN, Claire, Técnicas escultóricas. Taschen, Madrid, 2007
 • SMITH, Ray, Manual del artista. Hermann Blume, Barcelona, 2008
Docent

Oriol Texidor
www.orioltexidor.com

Número d'hores
30 h
Dates
2.3.22–11.5.22
Dies
Dimecres
Horari
17:30–20:30h
Nivell
Iniciació i mig
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Dirigit a qualsevol persona amb interès en desenvolupar un projecte d’edició seriada escultòrica professional. No es requereix cap coneixement previ ni teòric ni pràctic. Farem servir escultures (pròpies o d’altres artistes), així com objectes diversos o inclús el propi cos.

Preu
100€ d’inscripció + 361€ matricula + 9€ assegurança
TOTAL 470 €