Monogràfic de Restauració d’Imatgeria Festiva

La característica fonamental d’aquest monogràfic és oferir la formació teòrica que assenti les bases i els criteris per a la conservació, la restauració i la reparació de la imatgeria festiva, tenint en compte tant el valor simbòlic com el caràcter d’ús habitual i popular de la majoria d’aquest objectes.

Més informació sobre el programa, dates i procés d’inscripció