Modelat de figura

Aquest curs va dirigit als alumnes d’art, escultors i a totes les persones interessades en la representació tridimensional de la figura humana des d’una perspectiva contemporània. S’abordaran les qüestions principals associades a la figuració atenent tant a temes com l’anatomia i la morfologia com a qüestions projectuals i conceptuals.

Es treballarà sempre amb un model viu. Les primeres classes es faran treballs d’apunts i a continuació es treballarà la postura fixa.

Programa del curs

El tema és: el tractament de la figura humana en els llenguatges contemporanis a partir de problemàtiques com:

 • Gest i actitud.
 • Estructura i essència. Ritme.
 • Volum i superfície.
 • El pes, el moviment, les direccions.
 • Encaix de figura a l’espai.

1. Objectius

Es treballarà la solució escultòrica i la representació del cos humà, tant en la resolució tècnica de problemes com en la recerca creativa i personal de l’alumne.

2. Continguts

 • Modelat.
 • Talla en materials semidurs.
 • Assemblatge i tècniques constructives.
 • Buidat
 • Cocció.
 • Pàtines.

3. Metodologia

Estudi i representació de la figura humana a partir de l’observació d’un model viu i de referents artístics contemporanis.

Les classes pràctiques aniran complementades durant tot el curs de sessions teòriques queens donaran el marc conceptual sobre el qual treballar.

Es treballarà tant en la resolució tècnica de problemes com en la recerca creativa i personal de l’alumne.

La pedagogia personalitzada fa que l’alumne pugui aprofundir en la pràctica de la seva creació

4. Avaluació

En els exercicis es valorarà l’aplicació del procés, la creativitat, l’aproximació de l’obra realitzada a la proposta, i en resum la coherència resultant de tot el procés.

Tots les exercicis tenen una preeminència pràctica, per tant, la manera de comprovar si s’ha assolit l’aprenentatge, queda reflectit en la realització i presentació del treball.

Pel tipus de treball de caire individual, no és possible fer exercicis en grup, per tant, no es pot avaluar d’aquesta manera, però es tindrà en compte l’actitud de col·laboració y participació, que els alumnes puguin tenir en les activitats generals de la classe.

L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • RUBINO, P. Modelado de la figura humana en arcilla. Drac editorial, 2013.
 • MOREAUX, A. Anatomia artistica del hombre. Ediciones Norma.
Docent

Toshie Itabashi
www.toshieitabashi.com

Número d'hores
60h
Dates
15.02.21–14.06.21
Dies
Dilluns
Horari
15:30h–19:30h
Nivell
Iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Dirigit a tots aquells alumnes interessats en introduir-se o seguir-se formant en la representació figurativa en terracuita del cos humà.

Màxim d'alumnes
9
Preu
680€ + 100€ d’inscripció