IV Jornades tallers de joieria i naturalesa

La secció de joieria de l’Escola Massana organitza a Serraduy, les activitats de fosa amb metalls i ceràmiques cuites primitives, dirigides als alumnes de CFGS de l’Escola i de l’Escola d’Art de Saragossa. Les jornades de joieria i naturalesa a Serraduy propicien la retrobada de la joieria contemporania amb els orígens de l’ornamentació corporal a partir de la proximitat amb la naturalesa i amb una sèrie de tècniques elementals, algunes de les quals tenen el seu orígen en la metal·lurgia.
L’entorn de la Vall d’Isàbena és ideal per a aquests tallers donada la importància geològica i arqueològica de la Comarca.
L’Ajuntament d’Isàbena, la Diputació Provincial, l’Associació d’amics de Serraduy i la Comarca han facilitat l’organització d’aquestes quartes jornades amb gran estusiasme i il·lusió de continuïtat.
Hi participen els professors Mercedes Angulo, Carles Codina, Alfonso Madrid, Elisabet Puig i Tensi Solsona. Direcció i coordinació a càrrec de Josep Carles Pérez.