Fotografies en (des)identitat. Processos i investigació fotogràfica

En el curs FOTOGRAFIES EN (DES)IDENTITAT ens centrarem en la identitat a partir de tres eixos de treball: el cos i la identitat, el paisatge i la identitat, la memòria i la identitat , que explorarem a través de l’experimentació i la creativitat que ofereixen les càmeres, el laboratori i els processos creatius.

El tema que abordarem en aquest curs; Identitat, ens servirà de fil conductor per a abordar diversos processos creatius al laboratori i plató, amb la idea d’experimentar amb aquests processos i apostar pel desenvolupament de diferents projectes al voltant d’una mateixa idea.

Amb aquest curs aprofundirem en les metodologies per a desenvolupar projectes fotogràfics. Des del treball de la idea, reflexió, recerca i presa de consciència de la motivació personal, desenvolupament i materialització del projecte.

Programa del curs

1. Objectius

 • Utilitzar la fotografia com a eina de reflexió.
 • Consolidar els processos i passos a seguir per a acomplir un projecte fotogràfic.
 • Treballar l’alfabetització visual
 • Oferir eines creatives per al treball amb la fotografia

2. Continguts

Treballarem a partir de tres eixos:

2.1. El cos i la identitat

Aproximació fotogràfica per conèixer com les construccions socials, ideològiques i simbòliques influeixen en la nostra percepció i en la manera que tenim per veure i interpretar el cos i la identitat. L’objectiu del taller és contribuir a convertir la fotografia en una eina de reflexió i en una estratègia crítica per qüestionar el concepte d’identitat en la cultura i la societat del nostre temps.


2.2. El Paisatge i la identitat

A través de la fotografia abordarem el paper rellevant que el paisatge té i ha tingut en la formació, consolidació i manteniment d’identitats, El paisatge expressa la dinàmica de les identitats, el que es transforma, el que desapareix i el que pot aparèixer en un futur.

2.3. La Memòria i la identitat

Abordarem la fotografia com a objecte i com a eina d’anàlisi, considerant la seva dimensió temporal, el seu vincle amb el passat i el record que suscita en observar-la., com a forma de re-pensar el passat.
Aquests tres eixos els treballarem amb diverses tècniques i formes creatives; Utilitzarem les càmeres analògiques i digitals, revelarem negatius, treballarem la diapositiva, la doble exposició, el fotograma, el quimiograma, l’escànner com a càmera , la càmera estenopeica, la càmera de plaques, la càmera de l’ordinador, la cianotípia. Donaré llibertat per triar els processos creatius a través dels quals construirem el projecte.

3. Metodologia

 • Introduccions teòriques de cadascuna de les lliçons, seguides de propostes pràctiques.
 • Generar espais de creativitat per a aprendre de les múltiples possibilitats de les eines que utilitzarem.
 • Visualització crítica del treball d’altres autors.
 • Realització de diversos projectes, de cada procés de treball proposaré un projecte.
 • Suport individual en l’aparició de possibles problemes/inquietuds.
 • Posada en comú i anàlisi dels treballs realitzats.

4. Avaluació

 • Assistència presencial a classe.
 • Evolució del seu aprenentatge, participació a classe.
 • Presentació dels exercicis plantejats a cada classe.
 • Avaluació del projecte final.

Bibliografia

 • PIERRE Bordieu. Un arte medio. GG Barcelona, 2003.
 • WALTER Benjamin. Sobre la fotografia, ed.Pre-textos, 2004.
 • SCHAEFER JOHN P. The Ansel Adams guide, Little, Brown and Company, April 15th 1999
 • OSCAR Molina, Fotografías de un diario, Caja San Fernando. Cádiz. 2004
 • HUBERT C. Birnbaum, Existing Light Photography (The Kodak Workshop Series) (Fotografía con luz disponible. Serie taller Kodak), 1984.
 • KODAK, The Art Of Seeing: A Creative Approach To Photography ,1998.
 • KODAK, Advanced Black-and-White Photography, (Kodak Workshop Series), 1998
 • KODAK, Black & White Darkroom Dataguide, Sixth Edition Spiral-bound, 2001
 • A. MEZZENGA. Laboratorio fotografia creativa. Universitalia. 2014
 • DIDI-HUBERMAN, GEORGES. Cuando las imágenes tocan lo real, 2011. Recuperado de
 • http://www.academia.edu/4522481/Georges_Didi_Huberman_Cuando_las_imagenes_tocan_lo_real
 • BAJAC, QUENTIN. La invención de la fotografía. La imagen revelada. Barcelona: Blume, 2011.
 • STEPHEN SHORE. Leccion de fotografia: la naturalez de las fotografias. Phaidon,2009
 • GEOFFREY BATCHEN. Arder en deseos: La concepción de la fotografía (FotoGGrafía), 2004.
 • RICHARD SALKELD. Cómo leer una fotografía. Editorial Gustavo Gili, 2014.
 • DAVID PÉREZ (ED.) La certeza vulnerable Cuerpo y fotografía en el siglo XXI. Editorial Gustavo Gili, 2004.
 • MIKE SIMMONS. Cómo crear una fotografía, Editorial Gustavo Gili, 2015.
 • JOAN FONTCUBERTA (ED.) Estética fotográfica. Una selección de textos, 2010.
Docent

Eugènia Ortiz Antoranz
www.clicme.es
instagram:
clicmefoto
eugeniabcnfotos

Número d'hores
30h
Dates
17.2.2–5.5.22
Dies
Dijous
Horari
16.00h-19.00h
Nivell
Mitjà-avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà, Anglès
Condicions d'accés

Dirigit a persones amb inquietuds creatives vers la fotografia, amb ganes de formalitzar diversos projectes fotogràfics.

Màxim d'alumnes
8
Preu
100 € inscripció +306€ matrícula + 9€ assegurança
TOTAL 415€