Fotografia i retoc digital d’objectes

Aquest curs proposa un apropament al procés de creació de fotografies de productes/objectes, des de la part creativa fins a la postproducció.

Aquest tipus de fotografia requereix aprendre diversos aspectes tècnics; per a assimilar d’una forma lúdica i senzilla aquests coneixements es proposa una sèrie progressiva d’exercicis
pràctics i creatius mitjançant consignes específiques de treball.

L’alumne adquireix el saber i la destresa necessària per a crear una imatge fotogràfica d’objectes, amb un acabat de qualitat.

Programa del curs

1. Objectius

 • Aprendre a treballar amb la llum.
 • Conèixer i utilitzar la càmera en modalitat manual i l’ús del fotòmetre.
 • Entendre i assimilar els processos de treball amb photoshop.
 • Motivar el desenvolupament del propi punt de vista.

2. Continguts

Els continguts són el ús de les diferents qualitats de llums, enquadraments, variacions de fons, les relacions que s’estableixen entre els objectes, els diferents graus de manipulació i transformació de la imatge amb Adobe Photoshop, l’atenció als detalls durant la presa i en la postproducció, revelat en càmera Raw i aspectes tècnics de l ús de la càmera, mesurament de llum, temperatura color, control de reflexos i transparències, etc.

3. Metodologia

Seran classes teorico-pràctiques, on veurem alguns fotògrafs de referència, presentacions d’introducció sobre els temes tècnics, seguida de propostes pràctiques a realitzar de forma
individual i grupal.

4. Criteris d’Avaluació

L’avaluació és contínua, per tant la realització dels exercicis i l’assistència mínima de el 80% de les classes, com també la participació i interès a la classe, són imprescindibles.

Bibliografia

 • ALBERS, Josef, Interacción del color, Alianza Editorial, Madrid, 2017
 • MOHOLY-NAGY, Laszló, La nueva visión, Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1997
 • LANGFORD, Michael, Enciclopedia completa de la fotografía, Hermann Blume Ediciones, Madrid,
  1983
 • MUNARI, Bruno, Diseño y comunicación visual, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2008
 • SHORE, Stephen, Lección de fotografía, Phaidon Press Limited, Barcelona, 2015
 • SANS, MARTÍ, Aprende a fotografiar productos como un profesional, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2019
 • MONTANER, JOAQUIN, Iluminación, Casonova Professional, Barcelona
 • HUNTER, FIL, Light: science and Magic, Focal Press, Burlington, 2015
 • PENN; Irving, Still Life: Irving Penn Photographs, 1938 - 2000, Bulfinch Press, Boston 2001
 • MADOZ, Chema, Biblioteca de fotógrafos españoles, La Fabrica, 2016

Condicions materials necessàries per al desenvolupament del curs:

 • Programa Adobe Photoshop instal·lat (versions CC).
 • Mòbil carregat.
 • Si és possible: Càmera digital (amb format RAW).

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.