El flux del vidre

Hi ha moltes formes de treballar el vidre: fusing, càsting, bufat... Cada mètode requereix coneixements concrets: temperatura, col·locació, moviment, talls, embelliments...

L’Any del Vidre que es celebra enguany posa de manifest, el diàleg contemporani entre disseny i artesania i les possibilitats que des d’aquesta perspectiva, ofereixen aquestes tècniques a artesans, creadors i dissenyadors.

El curs és una aproximació al material i als seus comportaments davant la llum, la temperatura i l’acció artesana, i sobretot una iniciació a la comprensió del flux del vidre i les seves possibilitats de modelatge: el fusing parteix de l’unió de vidres plans, el càsting permet a través de motlles i cera, formes massisses, el vidre bufat, permet fer cossos buits partint d’una bombolla creada amb l’alè. A l’inici, la prova-error és habitual i s’ha de trencar força vidre abans d’obtenir els primers resultats. Qui vulgui endinsar-s’hi ha de passar per llocs que impliquen dificultat, frustració, però també el triomf i la llum dels resultats. No són artesanies tèbies.

Places exhaurides

Programa del curs

1. Objectius

 • Familiarització amb les propietats del vidre calent i fred, i la seva complexitat i requeriments per modelar-lo.
 • Aproximació a les rutines més senzilles i comunes del disseny i modelatge de peces de vidre.
 • Transmetre la passió i l’interès per aquest material en el context del disseny contemporani.

2. Continguts

 • Propietats químiques i físiques del vidre. El seu comportament segons la temperatura.
 • Presentació, coneixença i ús de les eines i infraestructures que s’utilitzen per fer fusing, casting i vidre bufat*
 • Normes de seguretat en la manipulació del vidre.
 • Iniciació pràctica a la seqüència d’accions que comporten l’elaboració d’una peça, seguint les tècniques del fusing, el casting o el bufat.
 • Embelliments: polit, sorrejat i filigranes

*Hi haurà una única sessió dedicada al vidre bufat.

3. Metodologia

 • Dinàmiques en grup, subgrups o individuals segons ho requereixi l’activitat.
 • Exercicis tècnics de casting, fusing i vidre bufat, amb objectius definits i precisos.
 • Projectes on s’apliquin les tècniques apreses:
  • Casting: còpia d’un objecte en vidre, emprant el mètode de la cera perduda.
  • Fusing: elaboració d’un objecte decorat amb tessel·les de vidre, emprant un motlle obert.

  4. Criteri d’avaluació

  Assistència del 80% +culminació dels projectes proposats.

 • vidre3
 • vidre2
 • vidre1
Període:

1r quadrimestre

Tema:

vidre

fusing

càsting

vidre bufat

disseny contemporani

artesania en vidre

Any del Vidre

Docent

Pròsper Riba Vilardell
https://theglassapprentice.com
Instagram: theglassapprentice

Número d'hores
60h
Dates
06.10.2022–09.02.2023
Dies
Dijous
Horari
16:00h a 20:00h.
Nivell
Iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
catalá, es pot orientar a alumnes de parla anglesa alemana i castellana.
Condicions d'accés

No hi ha requisits. És especialment recomanable per artesans, disenyadors i artistes plàstics.

Màxim d'alumnes
12
Preu
€ d’inscripció + 479€ matricula + 11€ assegurança
TOTAL 590 €