Ebenisteria clàssica i contemporània aplicada a la joieria

La fusta és un dels materials més versàtils amb els que pots treballar. Des dels acabats més rústics o ètnics fins als jocs geomètrics, cromàtics i de texturesmés actuals, l’ebenesteria, l’escultura i diverses altres disciplines artístiques i professionals ens proporcionen una gran varietat d’eines i tècniques que ens ajudaran a desenvolupar-nos com a artistes.

Durant aquest curs aprendrem a utilitzar les eines i maquinària necessàries per treballar la fusta;aplicarem a la Joieria tècniques clàssiques i actuals com els acoblaments, el mosaic o les pàtines; i veurem casos pràctics de creació pròpia de tècniques i peces en funció de les necessitats de l’artista.

Finalment, cada alumne crearà la seva pròpia col·lecció de joies o objectes aplicant els coneixements adquirits durant el curs.

Programa del curs

1. Objectius

 • Adquirir els coneixements i tècniques necessaris sobre la fusta i la seva manipulació, per aplicar-ho al món de la joieria amb criteri.
 • Aprendre un sistema de treball net i eficient per augmentar la qualitat de les peces resultants i del temps invertit.
 • Augmentar la creativitat de l’alumne.
 • Donar eines a l’alumnat per a que sigui capaç de desenvolupar les seves pròpies tècniques.

2. Continguts

 • Normes de seguretat i prevenció d’accidents.
 • Tècniques bàsiques de tall i desbast manual.
 • Utilització correcta de maquinària pesada.
 • Connexions fixes i mòbils.
 • Tècnica mosaic de fusta.
 • Acabats bàsics: Pintura, pàtines, polit….
 • Primer contacte amb torn de fusta (En funció del nivell dels estudiants).
 • Creació d’una sèrie o col·lecció de joies.

3. Metodologia

 • Classes teòrico-pràctiques amb material multimèdia.
 • Exercicis pràctics bàsics per entendre de manera individual cada tècnica.
 • Projecte personal aplicant les tècniques ensenyades.
 • Avaluacions grupals per resoldre dubtes i problemes en el desenvolupament del projecte.

4. Criteri d’Avaluació

 • Es valorarà l’assistència i implicació de l’alumne. 
 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits amb cura.
 • Creativitat i capacitat per resoldre entrebancs.
 • Respecte per el material i eines utilitzades.
 • Participació en el grup.
 • S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80 % mínim d’assistència.

5. Condicions materials necessàries per al desenvolupament del curs

A càrrec de l’alumne: pack de llistons de fustes de diferents tipus i colors (els comprarem tots junts a l’empresa per tenir tots els mateixos materials) sobre uns 40 euros. També reciclarem fusta de mobles i objectes vells.

Bibliografia

 • HOADLEY, R.Bruce, Understanding Wood: A craftsman’s guide to wood technology. The Tuanton Press, edició original 1980
 • GIBERT, Vicenç, Manual Completo de la Madera. Parramon
 • JACKSON, Albert, The complete manual of woodworking. Knopf, 1989 
 • GIBERT, Vicenç, Aula de madera Torno. Parramon, 2014

 

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.