Disseny d’estampats digitals (nous canvis en aquest curs)

Aquest curs està adreçat a estudiants i professionals del disseny, l’art o la il·lustració interessats a aprendre els procediments digitals que intervenen en el disseny d’estampats per a la producció tèxtil i de superfícies. A partir dels Adobe Illustrator® i Adobe Photoshop® aprendrem les tècniques necessàries per comunicar, dissenyar i aplicar estampats digitals comercials per diferents tipus de productes i suports (tèxtil moda, llar, gràfic, etc.) des de la recerca al producte final. 

Programa del curs

1. Objectius

Conèixer els conceptes bàsics que intervenen en el disseny d’estampats

Aprendre les diferents tècniques de creació digital d’estampats

Aprofundir en els programes Adobe Illustrator® i Adobe Photoshop® aplicats a la creació digital d’estampats.

Desenvolupar una mirada comercial, estètica i creativa en el camp del disseny d’estampats. 

2. Continguts

La impremta digital tèxtil i el disseny d’estampats en suport digital.

Teoria del rapport: motiu, repetició, composició, coordinació i escala.

Disseny i creació de rapports digitals per a estampats all over.

Disseny i creació d’estampats digitals posicionals i panots.

Tècniques de dibuix, retoc i muntatge fotogràfic aplicat al disseny d’estampats amb Adobe Illustrator® i Adobe Photoshop®

El procés de recerca i les tendències i referents en el sector de l’estampació tèxtil.

Estudi de les diferents tècniques d’estampació: serigrafia, rotativa, digital, etc.

Tipologies d’estampats i les seves característiques.

Teoria i gestió digital del color: creació de paletes, harmonies i coordinats.

Preparació d’arxius finals per a la producció.

Separacions de color.

La fitxa tècnica de l’estampat.

Projecte final per al portafoli propi. 

3. Metodologia

Classes teòrico-pràctiques recolzades amb material gràfic i audiovisual. Exercicis pràctics per a l’aprenentatge de cadascun dels processos. Desenvolupament d’un projecte final de disseny d’una col·lecció d’estampats 100% digital.

4. Criteris d’Avaluació

L’avaluació es farà de manera continuada i progressiva mitjançant el seguiment personalitzat del treball a classe i tenint en comte l’assistència regular i continuada al 80% de les classes.

Es valorarà l’entrega dels exercicis proposats en les dates marcades i la qualitat dels mateixos.

Bibliografia

  • NÖEL, Marie-Christine, CAILLOUX, Michaël, Diseño textil: actividad profesional, estudios de tendencias y desarrollo de proyectos. Promopress, 2015
  • RUSELL, Alex, Principios básicos del diseño textil. Ed.Gustavo Gili, 2013
  • BRIGGS-GOODE, Amanda, Diseño de estampados textiles. Blume, 2013

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.