Dibuixar per veure

Sovint qui ha experimentat la contemplació vol dibuixar. Fins i tot aquell que no creu tenir aptituds per al dibuix o el que desitja aprofundir i millorar el seu nivell segueix els experiments i exercicis que permeten l’acte de dibuixar, és a dir l’acte reflex de la mà que segueix a la vista.

Cada sessió aporta una proposta concreta i pautada que ens descobreix en forma de joc els conceptes que necessitem per representar i les possibilitats que ofereixen diferents materials de dibuix. Aprenem a concentrar-nos però divertint-nos, amb exercicis que ens mantenen atents i amb ganes.

Seguint les pautes comprenem els processos de percepció i representació i traduïm la realitat visual al llenguatge representatiu: s’aprèn a observar i a sintetitzar, es desenvolupa la creativitat i la sensibilitat.

Polim el nostre dibuix comprenent l’ús dels materials, el mecanisme d’unió entre vista i mà i reconeixent i evitant confusions representatives.

Amb les propostes i en l’observació dels nostres resultats confrontats amb els dels altres també reconeixem el nostre estil i el món interior que ens proporciona material creatiu; és revelador veure i analitzar com un mateix exercici és representat per cada persona.

Programa del curs

1. Objectius

 • Millorar el nivell de dibuix
 • Descobrir les possibilitats que ofereixen els diversos materials de dibuix
 • Traduir la realitat visual al llenguatge representatiu del dibuix
 • Comprendre els processos de recepció i representació
 • Reconèixer el nostre estil de dibuix

2. Continguts

Hi ha tres continguts generals:

 • La representació de la realitat.
 • La representació de l’univers personal.
 • Utilitat dels materials: llapis, creta, carbó, tinta xinesa, guaix.

A través d’ells abordarem continguts concrets:

 • La línia i la taca.
 • La llum.
 • El volum.
 • El color.
 • La composició.
 • Els recursos expressius.
 • La representació humana.

Aquests continguts teòrics es van combinant a través de propostes que ens porten a desenvolupar-los i entendre’ls, com ara:

 • Aprendre a mirar: dibuixar sobre acetat.
 • Aprendre a representar: la còpia a l’inrevés.
 • Transcripció de sons en línia.
 • El color: traduir un objecte en taca.
 • Nocions generals d’anatomia.
 • Representació en gran format.
 • Evocació d’una imatge interna

3. Metodologia

Cada proposta és individual però es complementa amb les altres i solen durar una sessió. En totes elles hi ha un plantejament amb un tema i material concrets i comprenen un o diversos continguts. El professor acompanya fent observacions i conduint el plantejament.

Primer convida a través de petits exercicis a familiaritzar-se amb el material que utilitzarem. Després es planteja el joc, amb les pautes que s’han de respectar per fer-ho. Al final de la classe hi ha una exposició i comentari general sobre la base dels resultats.

4. Avaluació

S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80 % mínim d’assistència.

L’avaluació és contínua, per tant l’entrega dels treballs i la participació són imprescindibles.

Bibliografia

 • Dibujar con el lado derecho del cerebro, Betty Edwards
 • Arte y percepción visual, Rudolf Arnheim
 • Desarrollo de la capacidad creadora, Viktor Lowenfeld
 • Estaciones, Blexbolex para Ed.Kokinos
 • Dibujando animales, Alexander Calder
Docent

Marta Marugán

Número d'hores
60h
Dates
3.10.19–6.2.20
Dies
dijous
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació
Màxim d'alumnes
15
Preu
470€ + 100€ d’inscripció