1.7.23 – 5.7.23

CONVOCATÒRIA OBERTA

CURS ESTIU

L’ Escola Massana, en col·laboració amb La Capella Centre d’Art, organitza la segona edició del Curs d’Estiu.

De caràcter anual, el curs afavoreix la trobada i convivència entre creadores professionals i estudiants d’art durant una setmana. Amb vocació transdisciplinar i experimental, el curs vol promoure altres aprenentatges fora de l’aula mitjançant una estructura de producció col·lectiva que permeti a l’alumnat articular idees, explorar procediments i interactuar amb espais diversos en un torn d’intercanvi.

 A QUI S’ADREÇA?

A l’alumnat de l’Escola Massana dels darrers cursos de Grau Universitari en Arts i Disseny (3r i 4t), i del darrer curs i PF/PI dels CFGS.

Exalumnes de l´Escola Massana de Grau Universitari en Arts i Disseny i dels CFGS. 

El curs és gratuït, limitat a 12 places.

CARACTERÍSTIQUES DEL CURS

Aquesta edició serà conduïda per l’artista Carolina Campos, seleccionada en la modalitat Arts en viu a la convocatòria Barcelona Producció 2022–2023.

CONTINGUTS

Títol: Pràctiques performatives per trobar el buit.

Aquest taller és una invitació a desenvolupar un estat d‟atenció on l‟escolta i la participació ens condueixen a la construcció d‟un esdeveniment artístic col·lectiu. Des de la Composició en Temps Reial, una eina teòric-pràctica desenvolupada en les arts performatives que estudia la presa de decisió en la improvisació i en la creació, practicarem situacions per prendre consciència de les agrupacions de matèries vibrants en què estem immerses: escoltar el desig per desplaçar les matèries (incloent-hi els nostres cossos) de les seves inèrcies, i organitzar aquests esdeveniments com a recorregut específic d’atenció.

Farem servir un marc diferent cada dia com a porta d’entrada a la improvisació i composició amb objectes, cos, escriptura, arquitectura i carrer. A partir d‟aquests punts de partida activarem exercicis micropolítics de convivència i reflexionarem des de l‟acció sobre la creació de mons en col·laboració amb altres. 

CALENDARI 

–El curs tindrà lloc de dilluns 3 a divendres 7 de juliol de 11h a 18h. Es farà una pausa diària d’una hora per dinar a càrrec de cada participant. El darrer dia s’organitzarà un esmorzar a càrrec del curs.

MOSTRA PÚBLICA

Com a resultat del curs, es decidirà en grup una presentació final pública que tindrà lloc als espais de La Capella entre octubre i desembre de 2023.

 

BIOGRAFIA DE L’ARTISTA

Carolina Campos, brasilera resident a Barcelona, ​​desenvolupa la seva pràctica entre la performance, l’escriptura i la pedagogia. Li interessen els enfocaments metodològics que reflecteixen les col·lectivitats i la col·laboració en la creació artística. La relació entre la imatge i la presència és transversal a la seva obra, les seves peixos en general es desenvolupen entre els llenguatges del cinema, la performance i la fotografia.

Des del 2012 col·labora amb el coreògraf portuguès João Fiadeiro a la Composició a Temps Reial, una investigació que, a través de la pràctica i el cos, es relaciona amb la filosofia, l’especulació metafísica i la neurociència, havent realitzat tallers a diferents països d’Europa i Sudamèrica.

Entre 2008 i 2011 va treballar amb Lia Rodrigues Companyia de Danses a Rio de Janeiro. Ha estat artista resident de La Caldera (2019), L’Escocesa (2020–2022) i El Graner (2022).

SESSIÓ INFORMATIVA DEL CURS

El dilluns 15 de maig a les 18.30h l’artista Carolina Campos farà una sessió informativa al Saló d’Actes de l’Escola Massana.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones interessades han de presentar la informació següent:

– Una carta de motivació en què s’exposin les raons per participar al curs mitjançant un document escrit, àudio o vídeo.

– Un dossier en PDF (màxim 10 Mb) amb la informació següent:

  • Dades personals: nom i cognoms, lloc i any de naixement, DNI, telèfon, correu electrònic, i estudis realitzats o en procés (especificant alumne/ao exa-lumne/a)
  • Currículum artístic comentat o statement (màxim 500 paraules.
  • Una selecció de treballs realitzats a l’àmbit de les pràctiques artístiques: màxim 5 treballs amb una breu descripció, una o més fotografies i la fitxa tècnica corresponent.

Cal enviar la documentació amb l’assumpte SOL·LICITUD CURS ESTIU 2023 al correu: seminaris.arts@escolamassana.cat

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Fins al 19 de juny del 2023.

La darrera setmana de juny es donarà a conèixer el nom de les persones seleccionades.

SELECCIÓ

La Comissió de Selecció està formada per:

  • David Armengol, director de La Capella
  • Carolina Campos, artista
  • Enric Farrés Duran, coordinador d’Arts Visuals del Grau en Arts i Disseny, Es-cola Massana
  • Francesca Piñol, cap d’Acció Cultural, Escola Massana

CRITERIS BÀSICS DE VALORACIÓ

- Presentació de tots els documents que sol·licita la convocatòria, en el format i dates sol·licitades.
– Que la documentació presentada faciliti el treball de la Comissió per claredat i proposicions.

COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ

Les persones seleccionades han de comprometre’s a participar a totes les activitats vinculades al curs. La inassistència que no sigui justificada pot comportar la cancel·lació de la seva participació.

…………..

L’Escola Massana Centre d’Art i Disseny, adscrit a la UAB, és de titularitat municipal i articula la seva oferta educativa sobre tres àmbits (arts visuals, arts aplicades i disseny) i quatre nivells curriculars: Formació Bàsica (Batxillerat Artístic), Formació Superior Professional (Cicles Formatius de Grau Superior), Formació Universitària (Grau Universitari en Arts i Disseny Escola Massana-UAB i un Postgrau en Arts Aplicades Contemporànies), Formació Permanent (cursos de formació no reglada tant d’iniciació com d’especialització).

http://www.escolamassana.cat

 

La Capella és l’espai que l’Institut de Cultura de Barcelona dedica a la creació emergent. Durant els darrers anys, la seva activitat s’ha centrat en l’organització d’exposicions per apropar al públic les propostes més innovadores dels artistes de la ciutat. Barcelona Producció, que es va iniciar el 2006, ara és el projecte central de la programació de La Capella. L’objectiu que vol és potenciar la participació dels artistes i professionals del sector, seleccionats per un jurat independent a partir de convocatòries públiques.

https://www.lacapella.barcelona/ca

 

logos

LOGOS TOTS