Curs d’Enquadernació. Tècniques creatives

El present curs està enfocat des de un punt totalment pràctic i de iniciació a alumnes sense cap noció del món de l’enquadernació.  Malgrat que també podria ser d’utilitat a aquelles persones amb coneixements  bàsics d’enquadernació i manipulació del paper.

Es partirà des del paper, les seves característiques i la seva manipulació. De mica en mica és començaran a introduir altres materials com son les cartolines, cartrons, cintes, fils i robes amb la finalitat de construir  estructures  cada cop més elaborades.

La idea de començar des del plegat fins al cosit del paper, és la primera fase per la conformació d’un llibre. I d’aquí partirem fins construir una arquitectura bàsica que ens portarà a fer estoigs, carpetes i capses.

Programa del curs

1. Objectius

 • Conèixer els materials  bàsics de l’enquadernació (papers, cartró, roba, cola, etc.)
 • Manipular de forma idònia i correcte els diferents material i eines.
 • Diferenciar les diferents parts de la arquitectura bàsica d’un llibre i les seves funcions.

2. Continguts

Es practicaran diferents tècniques de relligat, acabats i elaboració de contenidors:

 • De fulles soltes (rústica o a l’americana, japonesa)
 • De plecs (acordió o leporello, concertina)
 • Cosits (japonès, vist, de quadernets amb tapa dura)
 • Contenidors (carpeta, estoig i capsa)

3. Metodologia

Aquest curs es principalment pràctic. Mediant la realització d’exercicis i prototips, l’alumne adquirirà els coneixements necessaris per poder confeccionar els seus propis quaderns, llibres editats i contenidors.

4. Criteri d’avaluació

Tots els exercicis realitzats serviran d’avaluació contínua. Es valorarà l’aplicació al procés de treball, el rigor tècnic, la creativitat i la capacitat d’organització del espai-taller.  La nota final serà la mitjana d’avaluació dels exercicis i l’actitud general en classe: assistència, puntualitat, aplicació, interès i col·laboració. S’avaluarà solament a l’alumne amb un 80% mínim d’assistència.

Bibliografia

 • CAMBRAS  Josep, Encuadernación. Artes y Oficios. Parramón Ediciones, Barcelona 2003
 • CAMBRAS  Josep, Encuadernación. Técnicas decorativas. Parramón Ediciones, Barcelona 2006
 • HASLAM  Andrew, Creación,diseño y producción de libros. Blume, Barcelona 2007
 • IKEGAMI  Kojiro, La encuadernación japonesa. Clan Editorial, Madrid 2014
 • SABREL  M.,  Manual práctico del encuadernador. Clan Editorial, Madrid 1995
 • VALLS i SUBIRÀ Oriol, Vocabulari paperer. Centre d’Estudis i Difusió del Patrimoni Industrial / Museu Molí Paperer de Capellades, Barcelona 1999

 

 

Docent

Poncho Martínez
Facebook: DEEP Edicions Barcelona

Número d'hores
60h
Dates
26.2.20–10.6.20
Dies
dimecres
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
CA, ES
Condicions d'accés

dirigit a tots aquelles persones interessades en introduir-se o seguir-se formant en diferents tipus d’enquadernació.

Màxim d'alumnes
12
Preu
470€ + 100€ d’inscripció