Color i narrativa

Aquest curs és una introducció a l’ús del color mitjançant diverses tècniques seques, aquoses i mixtes. L’objectiu general és oferir eines i coneixements que permetin explorar el llenguatge del color i les seves múltiples possibilitats narratives. El nexe de l’exploració combinada a nivell teòric i pràctic és la construcció d’un “mapa de records cromàtics”, inspirat en el treball de Michel Pastoureau, i que serà el punt de partida tant per a la necessària anàlisi d’obres en la història de l’art, com per a l’exploració de la sintaxi pictòrica, la utilització de recursos i l’estudi i articulació del procés creatiu individual.

Programa del curs

1. Objectius específics

 • Explorar les possibilitats narratives de l’ús del color.
 • Exercitar la capacitat d’expressió i habilitats tècniques en el tractament dels materials i en l’aplicació dels procediments relacionats.
 • Investigar i entendre les característiques del color, de manera que es pugui integrar el procés de creació amb la recerca dels materials.
 • Crear diaris tècnics, cromàtic i creatius entorn d’una cartografia de la memòria com a base del procés d’aprenentatge.
 • Potenciar el pensament crític mitjançant l’observació de la pròpia obra i de les creades en el context del curs.

2. Continguts i metodologia

L’objectiu metodològic del curs serà la construcció d’una sèrie de quaderns: de tècniques; de mapes de records cromàtics; i de creativitat.

Cada classe es dividirà en tres parts:

 • Teòrica, en la qual s’explorarà la narrativa del color des del punt de vista de la història de l’art
 • Tècnica, en la qual s’experimentarà amb diferents materials i procediments
 • Pràctica, en la qual es desenvoluparan els exercicis basats en els conceptes clau abordats i s’elaboraran els treballs del curs.

El curs es divideix en els següents blocs tècnics i temàtics que s’entrecreuen transversalment:

 • Tècniques seques: carbonet, grafit, llapis de color, pastís i suports relacionats.
 • Tècniques aquoses: tinta xinesa, aquarel·la, acrílic i suports relacionats.
 • Tècniques mixtes: transferències, collage, desgastats, reserves, textures visuals, transparències, etc.
 • El color en la història (de l’art): mapes de records cromàtics.
 • Memòria visual.
 • Saturació, matís, lluentor i to.
 • Mescles òptiques.
 • Temperatura i humitat en el color.
 • La llum en el color.
 • Blanc: cromàtics i acromàtics (teories del color).
 • Negre: cromàtics i acromàtics (teories del color).
 • Vermell: tipus de vermell, contextos i pràctica.
 • Blau: tipus de blau, contextos i pràctica.
 • Groc: tipus de groc, contextos i pràctica.
 • Verd: tipus de verd, contextos i pràctica.
 • Taronja: tipus de taronja, contextos i pràctica.
 • Violeta: tipus de violeta, contextos i pràctica.

3. Materials

 • Gouache
 • Aquarel·la
 • Carbonet vegetal i mineral
 • Llapis grafit
 • Llapis de color
 • Acrílic
 • Negra xinesa
 • Quaderns, suports de diversos tipus, paper, cartó, pinzells, llapis, etc.

4. Criteris d’avaluació

L’avaluació es farà de manera continuada mitjançant el seguiment del procés de treball, que haurà d’incloure la realització dels exercicis establerts al llarg del semestre. Es valorarà especialment, i sempre d’acord amb els interessos particulars de cada estudiant, la capacitat de reflexió i d’atreviment a l’hora d’experimentar. També es valorarà la participació activa en les discussions dels continguts teòrics i dels treballs desenvolupats durant el curs. L’avaluació es completarà amb un projecte final de curs que pot ser pràctic, teòric o teoricopràctic.

Assistència del 80% de les classes.

Bibliografia

 • ALBERS J., Interaction of Colors. Revised and Expanded Edition. Yale University Press, CS Graphics, Singapore, 2006.
 • CODINA, R., Procediments pictòrics. Experimentació amb el material. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.
 • DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverte SA, Barcelona, 1965.
 • MANRIQUE M.E., Pintura Zen. Método y arte del Sumi-e. Kairos, Barcelona, 2017.
 • PEDROLA, A., Materials, procediments i tècniques pictòriques. Ariel, Barcelona, 1998.
 • PASTOUREAU M., Los colores de nuestros recuerdos. Periférica, Cáceres, 2020.
 • WARBURG A., Atlas Mnemosyne. Akal/Arte y Estética, Madrid, 2010
Docent

Sandra Guiloff

Número d'hores
30h
Dates
7.10.21–9.12.21
Dies
Dijous
Horari
16:30h–19:30h
Nivell
mitjà-avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Curiositat per la matèria i desig d’obrir vies creatives. S’aprofita millor amb coneixement previ de les tècniques bàsiques de pintura, encara que no és una condició imprescindible.

Màxim d'alumnes
15
Preu
306€ + 9€ assegurança + 100€ d’inscripció
TOTAL 415€