Color i narrativa

Aquest curs és una exploració de l’ús del color mitjançant diverses tècniques seques, aquoses i mixtes.

L’objectiu general és oferir eines i coneixements que permetin explorar amb detall el llenguatge del color i les seves múltiples possibilitats narratives.

El nexe teòric i pràctic és l’elaboració d’un quadern propi en classe entorn de qüestions relacionades amb la teoria, la percepció i la interacció del color.

Al llarg del curs, es realitzaran exercicis de sintaxi pictòrica, d’utilització de recursos tècnics i narratius molt diversos, i d’articulació del procés creatiu individual.

Programa del curs

1. Objectius específics

 • Explorar les possibilitats narratives de l’ús del color.
 • Exercitar la capacitat d’expressió i habilitats tècniques en el tractament dels materials i en l’aplicació dels procediments relacionats.
 • Investigar i entendre les característiques del color, de manera que es pugui integrar el procés de creació amb la recerca dels materials.
 • Crear diaris tècnics, cromàtic i creatius entorn d’una cartografia de la memòria com a base del procés d’aprenentatge.
 • Potenciar el pensament crític mitjançant l’observació de la pròpia obra i de les creades en el context del curs.

2. Continguts i metodologia

El curs es divideix en els següents blocs tècnics i temàtics que s’entrecreuen transversalment:

 • Tècniques seques: carbonet, grafit, llapis de color, pastís i suports relacionats.
 • Tècniques aquoses: *gouache, aquarel·la, acrílic, tinta xinesa, i suports relacionats.
 • Tècniques mixtes: transferències, collage, desgastats, reserves, textures visuals, transparències, etc.
 • Tècniques seques: carbonet, grafit, llapis de color, pastís i suports relacionats.
 • Tècniques aquoses: tinta xinesa, aquarel·la, acrílic i suports relacionats.
 • Tècniques mixtes: transferències, collage, desgastats, reserves, textures visuals, transparències, etc.
 • El color en la història (de l’art)
 • Memòria visual, mapes de records cromàtics.
 • Efectes compositius del color.
 • Teories sobre les relacions cromàtiques (Albers, 2006; Itten, 2005).
 • Saturació, matís, lluentor i to.
 • Mescles òptiques.
 • Temperatura i humitat en el color.
 • La llum en el color.
 • Blanc: cromàtics i acromàtics (teories del color).
 • Negre: cromàtics i acromàtics (teories del color).
 • Vermell: tipus de vermell, contextos i pràctica.
 • Blau: tipus de blau, contextos i pràctica.
 • Groc: tipus de groc, contextos i pràctica.
 • Verd: tipus de verd, contextos i pràctica.
 • Taronja: tipus de taronja, contextos i pràctica.
 • Violeta: tipus de violeta, contextos i pràctica.

L’objectiu metodològic del curs serà la construcció d’una sèrie de quaderns: de tècniques; de mapes de records cromàtics; i de creativitat.

Cada classe es dividirà en tres parts:

 • Teòrica, en la qual s’explorarà la narrativa del color des del punt de vista de la història de l’art.
 • Tècnica, en la qual s’experimentarà amb diferents materials i procediments.
 • Pràctica, en la qual es desenvoluparan els exercicis basats en els conceptes clau abordats i s’elaboraran els treballs del curs.

3. Materials

 • Gouache
 • Aquarel·la
 • Carbonet vegetal i mineral
 • Llapis grafit
 • Llapis de color
 • Acrílic
 • Negra xinesa
 • Quaderns, suports de diversos tipus, paper, cartó, pinzells, llapis, etc.

4. Criteris d’avaluació

 • - L’avaluació es farà de manera continuada mitjançant el seguiment del procés de treball, que haurà d’incloure la realització dels exercicis establerts al llarg del semestre. Es valorarà especialment, i sempre d’acord amb els interessos particulars de cada estudiant, la capacitat de reflexió i d’atreviment a l’hora d’experimentar. També es valorarà la participació activa en les discussions dels continguts teòrics i dels treballs desenvolupats durant el curs. L’avaluació es completarà amb un projecte final de curs que pot ser pràctic, teòric o teoricopràctic.
 • Assistència del 80% de les classes.

Bibliografia

 • ALBERS J., Interaction of Colors. Revised and Expanded Edition. Yale University Press, CS Graphics, Singapore, 2006.
 • ITTEN J., El arte del color, Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2020.
 • BLAU A., Gouache, Un manual para principiantes y profesionales. Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2020.
 • CODINA, R., pictòrics. Experimentació el material. Universitat de Barcelona, Barcelona, 2000.
 • DOERNER, M., Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverte SA, Barcelona, 1965.
 • HORNUNG, D., Color - Curso Práctico para artistas y diseñadores, Hoak Books , S.L. Tercera edición, Barcelona, 2020.
 • JENNINGS S., Manual del color para el artista. Blume, Barcelona, 2005.
 • MANRIQUE M.E., Pintura Zen. Método y arte del Sumi-e. Kairos, Barcelona, 2017.
 • PEDROLA, A., Materials, procediments i tècniques pictòriques. Ariel, Barcelona, 1998.
 • PASTOUREAU M., Los colores de nuestros recuerdos. Periférica, Cáceres, 2020.
 • WARBURG A., Atlas Mnemosyne. Akal/Arte y Estética, Madrid, 2010.
 • ZELANSKI P. y FISHER M.P., Color, H. Blume, Madrid, 2001.
 • color i narrativa 4
 • color i narrativa 3
 • color i narrativa 2
 • color i narrativa 1
 • color i narrativa 10
 • color i narrativa 9
 • color i narrativa 8
 • color i narrativa 7
 • color i narrativa 6
 • color i narrativa 5
Docent

Sandra Guiloff

Número d'hores
60h
Dates
06.10.22–09.02.23
Dies
Dijous
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
mitjà-avançat
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Curiositat per la matèria i desig d’obrir vies creatives. S’aprofita millor amb coneixement previ de les tècniques bàsiques de pintura, encara que no és una condició imprescindible.

Màxim d'alumnes
15
Preu
100€ d’inscripció + 509€ matricula + 11€ assegurança
TOTAL 620€