Color i narrativa

Aquest curs és una invitació a explorar i entendre el color com a llenguatge independent. L’objectiu és desenvolupar formes de comunicació pròpies amb el color, que es descobreixen mitjançant exercicis en què s’utilitzen diverses tècniques pictòriques per estimular la llibertat creativa i així explorar les seves possibilitats narratives.

Cost material: entre 30€ i 50€

Programa del curs

1. Objectius 

 • Explorar les possibilitats narratives de l’ús del color.
 • Exercitar la capacitat d’expressió i les habilitats tècniques en el tractament dels materials i en l’aplicació dels procediments relacionats.
 • Investigar i entendre les característiques del color, de manera que es pugui integrar el procés de creació amb la investigació dels materials.
 • Crear diaris tècnics, cromàtics i creatius al voltant d’una cartografia de la memòria com a base del procés d’aprenentatge.
 • Potenciar el pensament crític mitjançant l’observació de la pròpia obra i de les creades en el context del curs.

2. Continguts 

El curs es divideix en els blocs tècnics i temàtics següents, els quals s’entrecreuen transversalment al mateix temps:

 • Tècniques aquoses: guaix, aquarel·la, acrílic, tinta xinesa, i suports relacionats.
 • Tècniques mixtes: transferències, collage, i textures visuals.
 • El color en la història (de l’art).
 • Memòria visual, mapes de records cromàtics.
 • Efectes compositius del color.
 • Teories sobre les relacions cromàtiques (Albers, 2006; Itten, 2005).
 • La llum al color.
 • Teories del color.
 • Els colors i els seus contextos i pràctiques (negre, blanc, vermell, blau, groc, verd, taronja, violeta) 

3. Metodologia 

L’objectiu metodològic del curs serà la construcció d’una sèrie de quaderns: de tècniques; de mapes de records cromàtics; i de creativitat. Cada classe se dividirà en tres partes: 

 • Teòrica, on s’explorarà la narrativa del color des del punt de vista de la història de l’art.
 • Tècnica, en què s’experimentarà amb diferents materials i procediments.
 • Pràctica, en què es desenvoluparan els exercicis basats en els conceptes clau abordats i s’elaboraran els treballs del curs.

4. Criteri d Avaluació

L’avaluació es farà de manera continuada mitjançant el seguiment del procés de treball, que haurà d’incloure la realització dels exercicis establerts al llarg del semestre. Es valorarà especialment, i sempre d’acord amb els interessos particulars de cada estudiant, la capacitat de reflexió i atreviment a l’hora d’experimentar. També es valorarà la participació activa a les discussions dels continguts teòrics i dels treballs desenvolupats durant el curs. L’avaluació es completarà amb un projecte final de curs que pot ser pràctic, teòric o teòric-pràctic.

Bibliografia

 • ALBERS Josef, Interaction of Colors. Revised and Expanded Edition. Yale University Press, CS Graphics, Singapore, 2006.
 • ITTEN Johannes, El arte del color, Editorial Gustavo Gili, S.L. Barcelona, 2020.
 • DOERNER, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Reverte SA, Barcelona, 1965.
 • HORNUNG, David, Color - Curso Práctico para artistas y diseñadores, Hoaki Books, S.L. Tercera edición, Barcelona, 2020.
 • PEDROLA I FONT, Antoni, Materials, procediments i tècniques pictòriques. Ariel, Barcelona, 1998.
 • WARBURG Aby, Atlas Mnemosyne. Akal/Arte y Estética, Madrid, 2010.

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.