Ceràmica i vidre: laboratori de la llum, material transparent, translúcid i opac

El vidre i la ceràmica són materials que tenen moltes coses en comú, per exemple, el sílex és l’element principal. D’altre banda la majoria de les tècniques per treballar el vidre i la ceràmica necessiten el foc i també destacar que comparteixen elements comuns ja que l’esmalt és un tipus de vidre. Malgrat tot, el vidre i la ceràmica són totalment diferents, de manera que les tècniques per treballar-los i els seus usos també són diferents.

Vidre, porcellana i fang, mitjançant d’aquest 3 materials l’alumne podrà aprendre el llenguatge de cada material.

Programa del curs

1. Objectius

L’alumne podrà adquirir els coneixements conceptuals necessaris per desenvolupar aspectes creatius individuals amb els coneixements històrics de les tècniques.

2. Continguts

2.1. El disseny ornamental i la forma
Analitzar el procés de transformació de la naturalesa, els símbols i els motius tradicionals. Observar un element i extreure’n les característiques essencials. Recerca de la forma adequada per als objectius de la peça dissenyada i les possibilitats que permeten una tècnica especifica.

Dissenyar uns motius ornamentals per aplicar al vidre i a la ceràmica.
Utilitzar diversos mètodes com el collage, la papiroflèxia, la cal·ligrafia, etc.

2.2 Ceràmica

Tècniques d’aplicació decorativa
Esmalt, slips, òxid,
Tècniques de creació de formes amb motlle
Pressió , Colada

2.3. Vidre

Tècniques d’aplicació decorativa
Fire polish, esmalt, fusing
Tècniques de creació de formes amb motlle
Diversos materials de motlle

2.4. Ceràmica i vidre

Cocció amb diferents tècniques

3. Metodologia

  • Projectes de disseny ornamental
  • Projectes de disseny per la llum
  • Exercicis pràctics
  • Classes teòriques, material multimèdia (diapositives i vídeos).


4. Criteri d’Avaluació

  • Assistència i puntualitat a la classe
  • Lliurament i desenvolupament dels treballs
  • Respecte dels companys que comparteix l’aula, de les eines, les maquines i medi-ambient

Bibliografia

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.