CENTRIFUGACIONS VII

Invisibles?

12.06.24–11.10.24

Espai Busquets

centrifugacions VII

Tenim una mirada tan condicionada! Passem pel món sense descobrir més que una mínima part de les diverses realitats que ens envolten. Potser sigui per falta d’interès, altres vegades serà la por o la vergonya, també podrien tenir-hi a veure la cultura, la religió, la necessitat o la supervivència les que actuen com a agents invisibilitzadors; o moltes altres: l’odi, la inseguretat, la ignorància, la comoditat, la desídia, l’oblit, l’egoisme… 

Aquestes altres realitats són invisibles?   

Tan sols les ometem, sense ser conscients que continuen sent i estant de manera imperceptible, misteriosa, etèria, amagada, espiritual, impalpable, immaterial, oculta, inadvertida, furtiva, sigil·losa, esmunyedissa, recòndita… oferint a unamirada curiosa i compromesa el poder de fer-les visibles.