Art, pedagogia i aprenentatge comunitari

La finalitat del curs és indagar en les pràctiques artístiques que incorporen processos d’aprenentatge en el seu desenvolupament i es conformen com a comunitats autònomes enfocades a la pressa de poder personal i empoderament col·lectiu. El curs proposa a través de deu sessions un recorregut per les avantguardes artístiques, la cultura llibertària, així com d’altres espais d’autoaprenentatge i experimentació radical. Moltes d’aquestes experiències han estat font d’inspiració i posteriorment actualitzades per moviments artístics contemporanis, de contracultura i en l’àmbit dels moviments socials.

Amb el ressorgiment d’allò llibertari, especialment amb l’eclosió del 15M a l’estat espanyol, un nou cicle d’aprenentatge comunitari es va posar en marxa, al qual s’ha sumat el massiu moviment feminista de denúncia de les estructures de poder capitalista patriarcal, i l’activisme global ecologista de transició cap a una nova sostenibilitat. En el llindar d’aquest transit cultural d’autoconstrucció trobem experiències culturals i artístiques enfocades en el bé comú, que emergeixen en moments puntuals per fer front a determinades circumstàncies o intermitents que afloren des de la dispersió de les condicions de vida del neoliberalisme.

Tanmateix, assistim al ressorgiment de pràctiques comunitàries impulsades per institucions culturals que donen cabuda en els seus programes educatius i de mediació a formes no convencionals d’aprenentatge. En tot cas la consideració de la cultura i l’art com a bé comunitari per a la construcció d’una nova consciència i comunitat planetària, posa en joc els processos d’aprenentatge necessaris per assolir el canvi de paradigma desitjat.

Programa del curs

1. Objectius 

Els objectius del curs són els d’aportar una visió holística que ajudi a l’alumne a tenir un panorama del conjunt de pràctiques, que sota el denominador comú de la creativitat i l’empoderament tracen una línia continua des de la avantguarda fins als nostres dies per l’emancipació personal i comunitària a través de l’art i la cultura.

2. Continguts

 • Aprenentatge, art i comunitat. Aproximació des de l’antropologia i la sociologia.
 • Ètica dels projectes i dels processos. Dimensió espiritual, intercanvi, mutualitat i reciprocitat dels eco-sistemes.
 • Cultura llibertaria, emancipació, aprenentatge i actualització de la utopia.
 • Avantguardes artístiques i territori.
 • Contextos de treball creatiu i comunitats. Creació, acció, transició i aprenentatge.
 • D’allò personal a allò col·lectiu. La transformació comença per un mateix.
 • Desaprenentatge a través de l’art. Pràctiques instituents i institucions culturals.

3. Metodologia 

L’itinerari del curs compren una part d’anàlisi on es treballarà a partir de textos els conceptes més destacats. També s’estudiaran propostes, pràctiques artístiques contemporànies, moviments d’emancipació cultural i d’altres experiències en relació a projectes comunitaris d’aprenentatge i de transformació personal. La part pràctica inclou l’experimentació, la conceptualització i la creació de propostes. Mitjançant dinàmiques de grup es proposa un intercanvi comunitari a partir d’aportacions i desitjos personals. La professora tindrà cura del seguiment, el desenvolupament i la supervisió dels grups.


4. Criteri d’Avaluació

Elaboració d’un projecte artístic d’aprenentatge comunitari o d’un treball relacionat amb la temàtica del curs. Assistència i participació com a mínim al 80% del curs

Bibliografia

 • AISA, Ferran, La cultura anarquista a Catalunya. Edicions de 1984, Barcelona 2006
 • ARDILLO, José, Ensayos sobre la libertad en un planeta frágil. Ediciones El Salmón, Madrid 2014
 • FEDERICI Silvia, Calibán y la bruja. Editorial Traficantes de sueños, Madrid 2010.
 • HARVEY, David, Espacios de Esperanza. Editorial Akal, Madrid 2003
 • MACY, Joanna i JOHNSTONE Chris, Esperanza activa. Ediciones la Llave, Barcelona 2018.
 • MIES, Maria i SHIVA Vandana, Ecofeminismo, Icaria Antrazyt editorial, Barcelona 2016.
 • NIELSEN, Palle, El model. Un model per a una societat qualitativa (1968). MACBA, Barcelona 2010
 • ONFRAY Michael, La comunidad filosófica. Gedisa editorial, Barcelona 2008
 • RENOM Mercè, MIR García Jordi (eds), Revoluciones en femenino. Icaria Antrazyt editorial, Barcelona 2014.
 • SENNETT, Richard, El artesano. Editorial Anagrama, Barcelona 2009
 • VVAA, Desacuerdos 6. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español. MACBA / Arteleku – Diputación Foral de Gipuzkoa; Centro José Guerrero – Diputación de Granada; MACBA; Universidad Internacional de Andalucía – UNIA arteypensamiento; MNCARS – 2011
 • VVAA, ¡Cataluña termina aquí! ¡Aquí empieza Murcia!. Sitesize editors, Barcelona 2014
 • VVAA, Contruir el lloc. Quadern pedagògic. Ajuntament de Barcelona i Sitesize editors, Barcelona 2011 VVAA, D’allò comú permanent. Quadern pedagògic. Sitesize editors, Barcelona 2009
 • VVAA, Transductores 2. Pedagogías colectivas y prácticas instituyentes. Diputación provincial de Granada, Granada 2012.
 • VVAA, Nociones comunes. Experiencias y ensayos entre investigación y militancia. Traficantes de sueños, Madrid 2004.
Tema:
Docent

Elvira Pujol
Web

Número d'hores
30h
Dates
25.2.20–5.5.20
Dies
dimarts
Horari
16:30h–19:30h
Nivell
mig
Condicions d'accés

Estudiants i especialistes del món de l’art i del disseny i de l’àmbit audiovisual, professionals de psicologia, educació social, pedagogia, sociologia, antropologia.

Requisits: aportar CV i carta de motivació per participar en el curs Enviar de l’1 de desembre 2019 al 20 de gener del 2020 a: permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs

Màxim d'alumnes
20
Preu
310 + 100€ d’inscripció