Alumnes: Projecte ’Tubici’

‘Tubici’ és un nou sistema d’aparcament de bicicletes. Està destinat als ciutadans que fan servir la bicicleta com a mitjà habitual de transport. ‘Tubici’ facilita un lloc per estacionar o aparcar la bicicleta. Garanteix la seguretat antirobatori a través d’una targeta d’ús individual.
Contribueix a la no-contaminació visual ocultant els pivots sota terra quan estan en desús.