Batxillerat

El Batxillerat és una etapa postobligatòria que forma part de l’Educació Secundària i consta d’un cicle de dos cursos acadèmics.

Té com a finalitat la formació integral i bàsica dels alumnes, així com la seva orientació i preparació, homologable en l’entorn europeu, per a l’ensenyament universitari, per als estudis de formació professional específica de grau superior i per a la vida activa.

Com a característica excepcional, l’Escola Massana ofereix una àmplia gamma de matèries optatives, basades en la diversitat d’ensenyaments que s’imparteixen gràcies a que disposa d’una pluralitat de tallers d’art, oficis i disseny que permeten una forta connexió amb la pràctica creativa.

  • Salt CSIO
  • Batxillerat 1
  • Fonaments de la Imatge. 2n - Càmera fosca
  • Volum. 1r
  • Tècniques plàstiques. 1r

Coordinador de Batxillerat
Santi Tomàs Justribó
batxillerat@escolamassana.cat