ULTRAPROCESSATS GRÀFICS

Mostra de Projectes Integrats

12.12.19–16.1.20

Els alumnes del cicle de Gràfica Impresa presenten els projectes integrats en forma d’Ultraprocessats Gràfics. L’exposició es centrarà en la quantitat de processos que, de manera individual i grupal, els estudiants van practicar per tal d’arribar a les peces finals que conformen els projectes integrats de la promoció 2018–19.