Torn. Terrisseria com a referent

Aquest curs tècnic de torn es planteja des del coneixement de les nocions bàsiques de l’ofici de terrisser per aportar eines que permetin a l’alumnat seguir un procés creatiu autònom en relació al material i màquina emprades. S’aprendrà a realitzar un ús òptim tant de l’esforç com del material. Per a això, serà necessari realitzar exercicis per aprendre a centrar correctament el fang, realitzar una correcta obertura de la base així com un estirament eficient de la paret amb els menors gestos possibles. En això, una justa utilització de l’aigua així com la consciència sobre les postures del cos seran indispensables.

Places exhaurides

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu principal és aconseguir assimilar correctament cada fase del procés de tornejat. Això permetrà avançar de manera eficaç i per tant, aprendre a tornejar correctament i adquirir les nocions necessàries per poder començar a plantejar projectes personals i contemporanis emprant aquestes tècniques associades a la tradició les arts i el disseny.


2. Continguts

Sent un curs enfocat a la tècnica del torn, es treballarà sobre l’aprenentatge de l’ús de la màquina en relació al material i el cos.

Tractant-se d’una tècnica complexa, hauran d’adquirir-se els coneixements necessaris per arribar a controlar els resultats desitjats.

Es començarà a aprofundir en la connexió ment-cos-mà en relació a l’argila en moviment amb el torn.

3. Metodologia

Es plantejaran exercicis bàsics per integrar de manera efectiva cada fase del procés de tornejat, des del pastat a la realització de peces senzilles. La importància del curs recau i se centra en les fases del procés d’aprenentatge del torn, amb la qual cosa, es realitzaran exercicis que consistiran en tornejar i reciclar el fang. Per exemple, es realitzaran taules referencials de les relacions de pes d’argila i altura i grossor òptims assolibles.

S’evadirà portar al forn qualsevol peça; duent a terme un procés sostenible d’aprenentatge.

4. Criteris d’avaluació

 • Es realitzarà un seguiment personalitzat de l’alumnat, oferint l’assistència necessària per als diferents nivells i ritmes d’aprenentatge.
 • Es valorarà la capacitat d’escoltar, paciència i concentració.
 • Es valorarà la capacitat de progrés autònom.
 • Tot ofici requereix de compromís, disciplina i responsabilitat en l’ús del material i les instal·lacions.
 • Tractant-se d’una tècnica que requereix d’anys d’aprenentatge, es valorarà la capacitat de motivació i dedicació.
 • L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • BARBABORMOSA, Isabel, El torn . Ed. Parramón. Col. Arts i oficis.
 • CHAVARRÍA, Joaquim, La ceràmica - Ed. Parramón. 1996. Col. Arts i oficis
 • FORT, Ramon, El torn, gir a gir – Ed. AteneaCondiciones materials necessàries per al desenvolupament del curs.
 • Torn 3
 • Torn 2
 • Torn 1
Docent

Laia Amigó Ayats

https://www.instagram.com/laiaamigoayats/

Número d'hores
60h
Dates
03.10.2022–06.02.2023
Dies
Dilluns
Horari
16:30h–20:30h
Nivell
Iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà
Condicions d'accés

Alumnat interessat a adquirir coneixements de torn per a la seva aplicació en àmbits de creació diversos.

Màxim d'alumnes
12
Preu
100 d’inscripció + 544€ de matrícula+ 11€ assegurança
TOTAL 655€