Preinscripció i matrícula

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari1r quadrimestre
Preinscripció on-line 13–19.09.21
Llistat cursos que surten 21.09.21
Matriculació on-line 22–29.09.21
Inici dels cursos 4–8.10.21

 

Tots els tràmits dinscripció i matricula es realitzen online.

Procés i condicions de la matrícula: 

Es fa un primer pagament de 100€ en el moment de la inscripció (13–19.09.21)La resta de l’import es paga en el moment de formalització de la matrícula (22–29.09.21).

En cas que no s’acabi programant el curs, l’import de 100€ de la inscripció es retornarà. El retorn s’ordenarà un cop finalitzat el període de matriculació (29.09.21).

La devolució del cost de la matrícula només s’efectua per malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, i sempre que no s’hagi impartit el 20% del curs. No es retornaran les taxes vigents de gestió de l’expedient acadèmic pel curs 20212022, ni les comissions bancàries ocasionades.