Preinscripció i matrícula

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari1r quadrimestre
Inscripció on-line 10–18.9.22
Llistat cursos que es programen 19.9.22
Matriculació on-line 20–28.9.22
Inici dels cursos 3–7.9.22

 

Procés i condicions de la matrícula: 

Es recomana comprovar les dades dels cursos abans de formalitzar la matrícula, pot haver-hi canvis.

Es fa un primer pagament de 100€ en el moment de la inscripcióLa resta de l’import es paga en el moment de formalització de la matrícula .

En cas que no s’acabi programant el curs, l’import de 100€ de la inscripció es retornarà. El retorn s’ordenarà un cop finalitzat el període de matriculació.

La devolució del cost de la matrícula només s’efectua per malaltia greu, accident o altra circumstància excepcional, i sempre que no s’hagi impartit el 20% del curs. No es retornaran les taxes vigents de gestió de l’expedient acadèmic pel curs 20222023, ni les comissions bancàries ocasionades. 

 

Alguns dels cursos que ofertem tenen el reconeixement del Departament d’Educació