Preinscripció i matrícula

Cursos del 2n quadrimestre amb requisits d’accés

Enviar requisits de l’1 de desembre de 2019 al 20 de gener de 2020 a massana.permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte: Requisit + Nom del curs.

La resta de cursos NO requereix cap requisit.

Calendari de preinscripció i matrícula

Calendari2n quadrimestre
Preinscripció als cursos 20.1.20–3.2.20
Publicació al web de cursos anul·lats 7.2.20
Matriculació 10–21.2.20
Data d’inici dels cursos Setmana del 24.2.20–29.2.20
Finalitzen els cursos (data màxima de finalització en funció de la durada del curs) Del 8 al 12 de juny de 2020

NOTA: L’Escola Massana, la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona es reserven el dret de canviar aquestes dates.

Condicions de la inscripció

 • Quota d’inscripció: 100 € per curs. Si voleu fer més d’un curs cal fer una inscripció per cada curs.
 • Els cursos que no arribin al mínim d’inscripcions establert no es programaran; en aquest supòsit es retornarà la quota d’inscripció (100 €) i no es procedirà al cobrament de la matrícula.
  • Si heu fet el pagament amb targeta, el retorn es farà pel mateix sistema.
  • Si he fet el pagament amb el codi de barres haureu d’aportar al centre abans de la data de retorn de l’import, la fotocòpia del full de la llibreta bancària ( si el titular és una altra persona caldrà fotocòpia del DNI i autorització expressa per fer el retorn a aquest compte bancari).
  • L’estudiant podrà optar, si així ho considera, pel canvi d’inscripció a un altre curs si el que vau escollir inicialment no es realitza.
  • L’edat mínima per accedir als cursos de Massana Permanent és de 18 anys en el moment de la inscripció.

Condicions de la matrícula

 • Import de la matrícula: segons el curs.
 • El pagament de l’import total del curs es fa en un únic pagament.
 • Els alumnes i ex-alumnes que hagin cursat estudis oficials de l’Escola Massana (Batxillerat Artístic – CFGS – GUAD – GRAU AAD) tenen un descompte del 5% sobre el preu de la matrícula. És necessari presentar el document acreditatiu en el moment de la matrícula.
 • Els alumnes que durant el curs 2019–2020 es matriculin a més d’un curs tindran una bonificació del 5% en la resta dels cursos, que sempre es realitzarà en el curs/cursos de menor import.
 • Una vegada matriculat només es tindrà dret a la devolució de la matrícula si es justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional, i sempre que no s’hagi impartit el 20% del curs; en cap cas es retornaran les taxes vigents de gestió de l’expedient acadèmic, ni les despeses ocasionades per gestions bancàries. Un cop començat el curs no es retornarà l’import de la matrícula sota cap concepte.
 • Una vegada iniciat el curs no es podrà realitzar cap canvi de curs
 • Els alumnes matriculats a Massana Permanent NO poden fer ús de les instal·lacions de l’Escola fora del seu horari ni en altres tallers o aules que no siguin les assignades pel seu curs.

RECORDEU:

 • És important que verifiqueu al web si el vostre curs es realitza.
 • Si no us matriculeu en el curs preinscrit en les dates establertes, perdreu el dret de matrícula.
 • El pagament mitjançant codi de barres s’ha de realitzar durant els 2 dies següents a la preinscripció i a la matrícula.

Totes les persones que han realitzat la preinscripció en els cursos que es fan, estan acceptades i poden fer la matrícula en el curs corresponent. No cal cap altra confirmació.

L’Escola Massana, la UAB i el Consorci d’Educació de Barcelona es reserven el dret a modificar les dades que conté aquesta publicació i/o web.