Pràcticum màster professorat secundària

OFERTA DE PLACES I TERMINIS

S’ofereixen cada curs 2 places per tram semestral (total de 4 per curs).

Terminis per sol·licitar l’estada de pràctiques:

– Primer tram: 1 setembre – 15 octubre

– Segon tram: 15 gener – 15 febrer

PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD PER A CANDIDATS/ES

1. Presentació de sol·licitud i documentació requerida en els terminis establerts per a cada tram semestral
(01set – 15oct / 15gen – 15feb): 

– Full de sol·licitud (plantilla disponible al web) 

– Carta de motivació 

– CV simplificat

2. Valoració de candidatures per part de la comissió corresponent. Criteris:

– Adequació del CV i del perfil de la persona candidata a les característiques de l’Escola Massana

– Carta de motivació

3. Resolució, la qual es comunica per correu electrònic a les interessades:

– 1r tram: finals d’octubre

– 2n tram: finals de febrer

A partir de la resolució, es comunicaran a les persones seleccionades els procediments posteriors (1a reunió al centre, assignació de tutor/a, establiment d’assignatures o mòduls, horaris, documentació a generar durant el procés, etc.).