Pintura: La llum en el retrat i la figura

L’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels valors de la llum. El coneixement de les eines i els materials de la pintura. La comprensió dels esquemes visuals del retrat i la figura. L’estudi de les mescles del gris. Pintar a partir de la fotografia i amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i una amplia bibliografia.

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és generar un procés d’aprenentatge de la pintura, amb l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaran fonamentalment les estratègies de representació a partir de l’estudi dels valors de la llum, fomentant també la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics propis del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixés i les convencions pròpies de la pintura de gènere, la pràctica pictòrica ens interessa com un experiència que afavoreixi l’obertura d’una recerca personal.

2. Continguts

2.1. El coneixement de les eines i els materials de la pintura a l’oli

Introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents i aglutinants, els accessoris i la neteja del material.

2.2. La construcció del rostre

La representació del rostre humà i la recerca de la semblança a partir de l’estudi de les seves proporcions: introducció al mètode de dibuix en les tres posicions bàsiques.

2.3. L’alfabet de la mà

Estudi de la complexitat formal de la mà, la seva estructura i la capacitat expressiva a través del gest.

2.4. L’estudi dels valors de la llum en el retrat i la figura

Aprendre a representar el volum del rostre i el cos a partir del clarobscur, pel contrast de llums i ombres; la construcció tonal mitjançant els valors de la llum; la grisalla com a mètode de pintura bàsica. Estudi de l’expressió en el rostre humà. Treballs pictòrics a partir de fotografies en blanc i negre.

2.5. Els colors del gris

Introducció a la teoria bàsica del color. Estudi de les mescles: el gris cromàtic i el gris acromàtic, exploració de les diferents maneres de crear grisos. Experimentar la temperatura del color a partir dels grisos. Introducció d’un color en el gris. Pintar amb els colors complementaris.

2.6. Estudis del rostre i el cos amb model del natural

La pintura amb model del natural a partir d’una paleta reduïda i en clau baixa. Aprendre a representar el volum del cos i del rostre, la interpretació de les tres dimensions i la seva representació sobre el plànol. La percepció visual i l’aprenentatge d’una mirada sintètica. Sessions amb model del natural.

2.7. Informació i teoria

Tot i que el taller es presenta en la seva dimensió pràctica de la pintura, també es tindrà en compte la seva dimensió intel·lectual i teòrica. Es facilitarà una amplia bibliografia i una llista de pel·lícules sobre la relació entre el cinema i la pintura.

3. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del professor consistirà en l’observació, l’escolta i l’assessorament individual de cada alumne per desenvolupar el seu potencial pictòric a partir dels exercicis proposats. Es treballarà en una pintura de representació, tant a partir de fotografies com amb models del natural.

4. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, i també la seva comprensió i el desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.
L’ avaluació és continua, l’entrega dels treballs i l’assistència d’un 80% juntament amb la participació a classe, son imprescindibles.

Bibliografia

 • ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual. Alianza Editorial, Madrid, 2002.
 • BAILLY, Jean-Cristophe, La llamada muda. Akal Ediciones, Madrid, 2001.
 • BERGER, John, El tamaño de una bolsa. Taurus Ediciones, Madrid, 2004.
 • FOCILLON, Henri, Elogio de la mano. Universidad Autónoma de México, México D. F. , 2007.
 • GOMBRICH, Ernst H., Arte e ilusión. Phaidon, London, 2008.
 • LORD, James, Retrato de Giacometti. Antonio Machado Libros, Madrid, 2002.
 • MARTÍNEZ-ARTERO, Rosa, El retrato. El sujeto en el retrato. Montesinos, Barcelona, 2004.
 • MATISSE, Henri, Escritos y consideraciones sobre el arte. Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
 • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas. Ariel, Barcelona, 2004.
 • SYLVESTER, David: La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Ediciones Polígrafa, Barcelona, 2009.
 • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo, Tres i quatre, València, 2010.
Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
15.2.21–14.6.21
Dies
Dilluns
Horari
16:30h-20:30h
Nivell
Iniciació i mitjà
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà (EN individual)
Condicions d'accés

Tot tipus d’alumnes amb coneixements bàsics del dibuix.

Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). Enviar del 1 de desembre 2020 al 15 de gener del 2021 a: permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs 

Màxim d'alumnes
14
Preu
710 + 100€ d’inscripció