Pintura: el color i l’espai al retrat i la figura

Els conceptes fonamentals de la pintura. El coneixement de les eines, els materials i l’aprenentatge de la tècnica de la pintura a l’oli. La teoria del color i el cercle cromàtic. Les dimensions del color, les mescles, l’harmonia cromàtica. El color-concepte i el color-representació. La representació del rostre i el cos humans a partir de l’estudi dels tons del color. La composició: l’estudi de la figura a l’espai pictòric. La pintura amb model del natural. La pràctica del taller es complementarà amb referències teòriques i una amplia bibliografia.

Programa del curs

1. Objectius

L’objectiu d’aquest curs és generar un procés d’aprenentatge de la pintura, amb l’adquisició dels recursos tècnics necessaris per representar amb solvència el rostre i el cos humans. Es treballaran fonamentalment les estratègies de representació a partir de l’estudi dels valors de la llum, fomentant també la relació conscient amb els materials i la recerca dels valors plàstics propis del fet pictòric. Més que com un sistema de codis tancat, amb els clixés i les convencions pròpies de la pintura de gènere, la pràctica pictòrica ens interessa com un experiència que afavoreixi l’obertura d’una recerca personal.

2. Continguts

2.1. El coneixement de les eines i els materials de la pintura

Introducció i explicació sobre els diferents suports, els pinzells, els pigments i la paleta de colors, els diluents i aglutinants, els accessoris i la neteja del material.

2.2 .Introducció als conceptes fonamentals i la teoria bàsica del color

Explicació dels conceptes fonamentals de la pintura. Introducció a la teoria bàsica del color: el cercle cromàtic, colors primaris i secundaris. Les qualitats del color.

2.3. L’harmonia cromàtica

Exercici pictòric sobre les mescles dels colors necesaris per crear una harmonia cromàtica.

2.4. La relació entre la llum i el color

La relació entre els valors de la llum i els tons del color. Estudi de les mescles per aclarir i enfosquir els colors.

2.5. El color-representació: la pintura amb model

La pintura amb model del natural, l’aprenentatge d’una mirada sintètica. La paleta específica i les mescles pels colors locals de la pell.

2.6 Estudis de composició: la figura a l’espai.
 
La relació de la figura amb l’espai que l’envolta. La relació entre varies figures. Estudis del moviment. La creació d’atmosferes cromàtiques.

3. Informació i teoria

Tot i que el taller es presenta en la seva dimensió pràctica de la pintura, també es tindrà en compte la seva dimensió intel·lectual i teòrica. Es facilitarà una amplia bibliografía i una llista de pel·lícules sobre la relació entre el cinema i la pintura.

4. Metodologia

El plantejament pedagògic d’aquest curs és d’art coaching, és a dir, la tasca del profesor consistirà en l’observació, l’escolta i l’assessorament individual de cada alumne pel desenvolupament del seu potencial pictòric. Es treballarà en una pintura de representació, tant a partir de fotografies com amb models del natural. L’objectiu pedagògic és simplificar la dificultat tècnica sense reduir la complexitat plàstica.

5. Criteris d’avaluació

Es valoraran l’assistència a classe, l’interès i la motivació demostrats per l’alumne, i també la seva comprensió i el desenvolupament personal en el procés d’aprenentatge de la pintura.

Bibliografia

  • BALL, Philip, La invención del color, Debolsillo Editorial, Barcelona, 2009.
  • BRUSATIN, Manlio, Historia de los colores, Ediciones Paidós, Barcelona, 1997.
  • DELEUZE, Gilles, Francis Bacon. Lógica de la sensación, Arena Libros, Madrid, 2016.
  • DELEUZE, Gilles, Pintura. El concepto de diagrama, Editorial Cactus, Buenos Aires, 2014.
  • MATISSE, Henri. Escritos y consideraciones sobre el arte, Editorial Paidós, Barcelona, 2010.
  • MERLEAU-PONTY, Maurice, El ojo y el espíritu, Trotta, Madrid, 2013.
  • PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, Ariel, Barcelona, 2004.
  • SYLVESTER, David, La brutalidad de los hechos. Entrevistas con Francis Bacon, Polígrafa Ediciones, Barcelona, 2009.
  • VAN GOGH, Vincent, Cartes a Theo, Editorial Tres i quatre. València, 2010.
  • WITTGENSTEIN, Ludwig, Observaciones sobre los colores, Editorial Paidós, Barcelona, 2013.
Docent

Josep Maria Cabané

Número d'hores
60h
Dates
21.2.22–20.6.22
Dies
Dilluns
Horari
16:30h-20:30h
Nivell
Iniciació i mitjà
Idioma en el que s’imparteix el curs
català, castellà (EN individual)
Condicions d'accés

Tot tipus d’alumnes amb coneixements bàsics del dibuix.

Requisits: entrega d’un dossier amb un mínim de tres imatges de treballs propis i una carta de presentació (CV voluntari). Enviar del 1 de desembre 2021 al 30 de gener del 2022 a: massana.permanent@escolamassana.cat posant a l’assumpte requisits + nom del curs 

Màxim d'alumnes
14
Preu
100€ de inscripció + 561€ matricula + 9€ assegurança
TOTAL 670 €