Massana Permanent

Actualment no hi cursos amb aquest tema. Prova a canviar de tema o de periode.

L’Escola Massana, amb més de 90 anys de dedicació a l’ensenyament de les arts i del disseny, proposa a través de la Formació Permanent una oferta de cursos i tallers de continguts entorn a l’art i el disseny, pensats per ampliar i actualitzar la formació tant d’estudiants com de professionals en actiu.

Alguns d’aquests cursos són, com s’indica, d’Especialització UAB i ofereixen una formació específica sobre una matèria. Estan reconeguts per la Universitat Autònoma de Barcelona i havent-los superat s’obté un certificat de l’Escola de Postgrau de la UAB.  De la mateixa manera, altres dels cursos que s’ofereixen tenen el reconeixement del Departament d’Educació.

TOTS ELS CURSOS ES FAN EN FRANJA DE TARDA (entre 16.00h i 21.00h)

–Els cursos de 60h s’imparteixen en una sola sessió setmanal de 4h (durant 15 setmanes)

–Els cursos de 30h s’imparteixen en una sola sessió setmanal de 3h (durant 10 setmanes)

Els horaris publicats són provisionals. Qualsevol canvi serà publicat a la web abans del període de matriculació.

L’escola aplica les normatives de seguretat vigents per Covid-19 per poder realitzar els cursos presencialment. En el cas hipotètic de tancament total de l’escola, i un cop descartat que les classes es puguin continuar de manera online, es retornarà l’import corresponent a les sessions que no es realitzin. 

Coordinadora
Marta Fuertes 
massana.permanent@escolamassana.cat

Secretaria Pedagògica
Assumpta Pineda
secretaria.pedagogica@escolamassana.cat 

Preinscripció i matrícula
Marta Robusté
academic.grau@escolamassana.cat

Es recomana comprovar les dades dels cursos abans de formalitzar la matrícula, pot haver-hi canvis.