Massana Permanent

Actualment no hi cursos amb aquest tema. Prova a canviar de tema o de periode.

TOTS ELS CURSOS ES FAN EN FRANJA DE TARDES ENTRE 16h i 21h:

  • Els cursos de 60h s’imparteixen en una sessió setmanal de 4h (15 setmanes)
  • Els cursos de 30h s’imparteixen en una sessió setmanal de 3h (10 setmanes) 

L’Escola Massana es reserva el dret de canviar les dades dels cursos

Qualsevol canvi serà informat a la web abans de la matriculació 

L’Escola Massana, amb més de 80 anys de dedicació a l’ensenyament de les arts i del disseny, proposa a través de la Formació Permanent de l’Escola Massana una oferta de cursos i tallers de continguts entorn a l’art i el disseny, pensats per ampliar i actualitzar la formació tant d’estudiants com de professionals en actiu.

L’oferta dels cursos 2019–2020 és quadrimestral.

Els cursos d’Especialització UAB ofereixen una formació específica sobre una matèria. Són cursos reconeguts per la Universitat Autònoma de Barcelona i s’obté un certificat de l’Escola de Postgrau de la UAB.

Part dels nostres cursos tenen el reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de la Fundació Amics de Massana com a cursos de promoció docent i formació permanent pel professorat en actiu.

Podeu filtrar els cursos per temàtica i pel període en que s'oferiran.

Coordinadora
Maria Jiménez
massana.permanent@escolamassana.cat

Correu preinscripció i matrícula
academic.grau@escolamassana.cat