Massana Permanent

INFORMACIÓ DE MASSANA PERMANENT

L’escola te aplicada la normativa de seguretat Covid-19 per poder realitzar els cursos presencialment.

En cas de tancament total de l’escola, es  retornará l’import corresponent a les clases que no es realitzin, dels cursos que no puguin seguir on-line.

TOTS ELS CURSOS ES FAN EN FRANJA DE TARDA ENTRE 16h i 21h:

  • Els cursos de 60h s’imparteixen en una sessió setmanal de 4h (15 setmanes)
  • Els cursos de 30h s’imparteixen en una sessió setmanal de 3h (10 setmanes)

L’Escola Massana es reserva el dret de canviar les dades dels cursos. Qualsevol canvi serà informat a la web abans de la matriculació.

L’Escola Massana, amb més de 80 anys de dedicació a l’ensenyament de les arts i del disseny, proposa a través de la Formació Permanent de l’Escola Massana una oferta de cursos i tallers de continguts entorn a l’art i el disseny, pensats per ampliar i actualitzar la formació tant d’estudiants com de professionals en actiu. 

Els cursos d’Especialització UAB ofereixen una formació específica sobre una matèria. Són cursos reconeguts per la Universitat Autònoma de Barcelona i s’obté un certificat de l’Escola de Postgrau de la UAB. 

Coordinadora
Maria Jiménez
massana.permanent@escolamassana.cat

Secretaria Pedagògica
Assumpta Pineda
secretaria.pedagogica@escolamassana.cat

Preinscripció i matrícula
Marta Robusté
academic.grau@escolamassana.cat