Lliçó inaugural a càrrec de Jaume Plensa. Espai i Comunitat