La Plasticitat de la Vegetació. Bioplàstics

“La plasticitat de la vegetació” és un taller que es diu així perquè té en compte a la vegetació com a única font de recursos i matèria primera per a produir biomaterials.
Cada ingredient que s’aplica en les receptes és originari d’alguna planta en particular. També proposa un espai de reflexió sobre les nostres pràctiques de consum. És una oportunitat ideal per a tots aquells amants de la naturalesa involucrats amb el canvi climàtic i l’economia verda.

Al taller “La plasticitat de la vegetació“, es durà a terme la preparació de moltes receptes i assaigs de bioplàstics a partir de l’elaboració d’ingredients propis i artesanals com: polímer, pigments, textures orgàniques. És important entrar en contacte amb la matèria i desmitificar tots els prejudicis que hi ha al voltant d’aquests.

Per això es posaran en debat les pràctiques més sostenibles, i posteriorment, les oportunitats que els materials brinden per suplir el plàstic tradicional en disciplines com ara el disseny de producte, les arts i les artesanies.

Cost material: 50€

Programa del curs

1. Objectius

En la teoria:

 • Incorporar coneixements bàsics d’una producció sostenible.
 • Manejar un llenguatge apropiat per a poder referir-se amb propietat a la disciplina que estem treballant.
 • Assimilar coneixements tècnics, científics i químics bàsics per a poder portar amb lògica la instància de la pràctica avanci.
 • Visualitzar per mitjà de vídeos processos productius industrials. Poder fer una comparativa amb el treball artesanal dut a terme. Adquirir criteris propis per a futures decisions.
 • Debatre l’ús i l’aplicació dels biomaterials.  

En la pràctica:

 • Assaig i error de receptes típiques de bioplástics.
 • Coneixement de la tradició per a la producció casolana de pigments i additius.
 • Cerca personal de recursos naturals renovables.
 • Proposta i desenvolupament de projecte grupal (artesanal, artístic o de disseny).
 • Muntatge de projecte grupal. 

2. Continguts  

Teòric:

 • Informació específica de la producció sostenible.
 • Vídeos demostratius de la indústria actual del plàstic.
 • Infografies, gràfics, de material tècnic i científic.
 • Coneixements bàsics de la bioquímica.
 • Estudi de la cèl·lula d’origen vegetal per a comprendre on podem trobar la nostra font de recursos.
 • Presentació de projectes actuals, en funcionament, desenvolupats en un àmbit artesanal, per a inspirar i generar perspectiva en els projectes propis.

Pràctic:

 • Descobriment de fonts potencials per a una producció sostenible i totalment natural.
 • Receptes de bioplásticos i biohilos. Substàncies Carrageninas.
 • Receptes de pigments i tints.
 • Receptes d’aglutinants per a crear pintures.
 • Pràctiques d’aplicació i construcció dels biomaterials.
 • Desenvolupament de proposta d’obra/producte. Seguiment d’aquesta.
 • Muntatge d’obra/producte. 

3. Metodologia 

En les classes hi haurà moments de teoria, i altres estones de treball pràctic.La teoria s’ensenyarà amb l’ajuda d’una presentació en PWP i alguns vídeos demostratius de la informació brindada. Una vegada finalitzada l’exposició s’obrirà l’espai d’intercanvi d’opinions entre els participants.Després es traslladaran tots aquests coneixements a la pràctica, durant les hores de taller per a treballar amb les mans, desenvolupar la intuïció i alimentar la imaginació.

 • Produir pigments artesanals.
 • Fer un assaig i error de receptes de bioplàstics tradicionals.
 • En acabat fer una adaptació de les receptes tradicionals als polímers i pigments fabricats per nosotr@s.
 • Fer una proposta i desenvolupament de projecte grupal (artesanal, artístic o de disseny).
 • Muntar el projecte grupal.

4. Criteri d Avaluació

S’avaluarà l’entusiasme i la perseverança amb la qual es treballi. Els bons resultats d’aquestes pràctiques impliquen molta paciència i tolerància a l’assaig i error.

Es pretén que en cada classe hi hagi una participació de l’alumne, al costat d’una registre fotogràfic i escrit, comptant la seva experiència sobre els seus experiments, havent aplicat la informació brindada en la classe anterior.

El muntatge del projecte serà totalment lliure. Aquest podrà adoptar un caràcter tant artístic, com de disseny. No es posaran pautes ni traves per al desenvolupament d’aquest. Sempre rebran acompanyament i suport per part de la docent.

El més important serà aconseguir un bon control de la producció del biomaterial que es designi per a producció del projecte final.

(L’escola dona un diploma d’assistència, sempre que es compleixi satisfactòriament amb el 80% de les hores del curs)

Període:

2n quadrimestre

Tema:

Bioplástics

Biomaterials

Polímers naturals

Polímers vegetals

Bioquímica

Biodegradable

Orgànic

Inorgànic

Pigments Naturals

Pigments vegetals

Recursos locals

0 km

Biomassa

Sostenible

Ecologia

Economia circular

Producció local

ecodesign

Slowfashion

Docent

Agostina Laurenzano
Instagram
Web
Facebook

Número d'hores
60h
Dies
dimecres
Horari
16:00h a 20:00h
Nivell
Iniciació
Idioma en el que s’imparteix el curs
castellà
Màxim d'alumnes
15