Joieria tradicional bereber de la Kabylia

El curs està basat en les diverses tècniques de la joieria de la Kabylia, sens dubte la regió més fecunda en joies de tota l’Àfrica del Nord.

El curs ensenya a dominar els elements bàsics de la joieria Kabyl, tals com la filigrana, els encastos, els treballs amb coral i la particular forma d’aplicar i de preparar l’esmalt.

A través de la realització d’aquestes joies tan característiques, podrem comprendre tot el significat i el valor d’aquestes peces d’art, que són una expressió del treball que ha romàs generació rere generació, i també comprendre tot el contingut cultural i simbòlic que porten aquestes joies.

Programa del curs

1. Objectius

En aquest curs d’orfebreria de la Kabylia, el primer que farem serà descobrir i conèixer un art molt antic mitjançant un acostament visual i tàctil.

2. Continguts

Desenvoluparem una etapa breu i teòrica sobre la història d’aquesta orfebreria per tal de conèixer el seu origen i la seva evolució, tema força important per comprendre tota la dimensió social, cultural i simbòlica d’algunes obres centrals del ric i variat aparador dels joiers Kabyls.

3. Metodologia

No predominaran les teories complicades, ja que considerem que en aquest curs, els aspectes pràctics són més importants. La pràctica serà el més directa i senzilla possible: combinarem, pas a pas, les tècniques bàsiques amb la projecció individual. Ens centrarem especialment en les tècniques de la filigrana “borsade”, en la creació de motius i dels “calottes”, en la soldadura, en l’aplicació i cocció de l’esmalt, dels encastos del coral, etc.

Durant el curs pràctic s’ensenyarà la utilitat i el bon ús de les eines necessàries per realitzar aquest tipus de feina.
A través de l’aprenentatge i del domini efectiu de les tècniques emprades pels artesans de Kabylia, cadascú podrà crear els seus propis models amb la major qualitat possible.

4. Eines de joieria

Les eines bàsiques de joieria han de ser personals. El primer dia de classe es donarà un llistat.

5. Criteris d’avaluació

 • L’avaluació es farà sobre l’assistència regular i puntual així com les intervencions dels alumnes a classe, l’interès i l’atenció.
 • Es valorarà una acurada presentació dels treballs a realitzar a nivell d’innovació i progressió , d’originalitat i de personalitat.
 • Es mirarà si la presentació dels treballs és correcta i coherent amb la intenció del treball.
 • Tots els exercicis pràctics per a la realització d’una joia serviran d’avaluació continua.
 • També es valorarà d’una manera particular l’aplicació de les tècniques apreses en altres estils de joieria.
 • L’alumne ha d’haver assistit al 80% de les classes.

Bibliografia

 • CAMPS-FABRER, Henriette, Bijoux berbères d’Algerie . Edisud, Aix-en-Provence, 1990.
 • CAMPS-FABRER, Henriette, Bijoux de grande kabylie. Collection Musée du Bardo, Alger, 1970.
 • HADDADOU, M.A., Guide de la culture et de la langue berbères. Enal-Enap, Alger, 1994.
 • SADEG, Rachid, Motifs berbères. R. Sadeg, Tizi-Ouzou, 1991.
 • SAYAD, Ali, La Kabylie en Morvan / Ateliers d’art et traditions kabyles. Catalogue.
 • BOUDRIES, M., Un artisan algerien-Le bijoutier Kabyle. Revue Nº 31. Alger, 1940.
 • MAKILAM, Signes et rituels magiques des femmes kabyles. Édisud, Aix-en-Provence, 1999.Musée du quai Branly. Ideqqi. Art des femmes berbères. 5 Continents, Milan, 2007.
 • CODINA, Carles, Orfebrería. Parramón, Barcelona, 2001.
 • CODINA, Carles, Aula de joyería. Técnicas básicas. Parramón, Barcelona, 2009.
 • HACHID, Malika, Les pierres ecrites de l’atlas saharien 1 et 2. Enag, Alger, 1992.
 • DONSIMONI, M., KEMMAR, M., PERRET-KARNOT, C., Les bijoutiers d’Ath – Yenni. Achab, Tizi-Ouzou, 2010.
 • GAST, Marceau, ASSIÉ, Yvette, Des coffres puniques aux coffres kabyles. Bouchene, Alger, 1993.

Aquest curs no s'ofereix en l'actual oferta formativa de Massana Permanent.

Consulteu la llista de cursos actius.